Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 38 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De vergaderingen zijn in verband met de coronamaatregelen nog niet publiek toegankelijk, maar wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

COR (Commissie tot Onderzoek van de Rekening)

Datum: dinsdag 21 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Plan van Aanpak toetsing amendementsvoorwaarden Feyenoord-City
 • 1e voortgangsrapportage jaarrekening-controle 2021

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 22 september
Tijd en plaats: 09:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Rekenkamerrapport Broze Bedoelingen over effecten ouderenbeleid en Voortgang Rotterdam Ouder en Wijzer
 • 2022 een nieuw Rotterdams ouderenpakket
 • Raadsvoorstel beschermd wonen en Voortgangsrapportage plan van aanpak kwetsbare personen
 • Concept omgevingsvisie

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 22 september
Tijd en plaats: 09:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Bestemmingsplan Waterside Oost
 • Bestemmingsplan Het Zuiderhof, fase 3
 • Bestemmingsplan Grote Beer
 • Onteigeningsplan Carnisse Poort
 • Afdoeningsvoorstel motie Van der Velden (PvdD) ‘Geen drijvende boerderij voor kippen’

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 22 september
Tijd en plaats: 15:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • Werkwijze onderzoeken in kader van Participatiewet

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 22 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Burgerinitiatief Verbod plastic tasjes op Centrummarkt
 • Ontwerp Omgevingsvisie ‘De Veranderstad: werken aan een wereldstad voor iedereen’

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 23 september
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Contouren Programma Veiligheid 2023 – 2027
 • Voortgang aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie
 • De Regeling over de Inzet mosquito’s bij bestrijding van overlast

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 23 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Concept Omgevingsvisie, de Veranderstad
 • Menselijke maat

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.