Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 37 2022

Het werk van de gemeenteraad bestaat voor een groot deel uit het voorbereidend werk dat in de gemeenteraadscommissies wordt gedaan. In de raadsperiode 2022-2026 vinden er vergaderingen van zes commissies plaats. Kijk voor meer informatie over de commissies op rotterdam.nl. De commissies zijn live bij te wonen of te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

Subcommissie Bestemmingsplannen
Hoorzitting diverse bestemmingsplannen

Datum: woensdag 13 september
Tijd en plaats: 18:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Hoorzitting BP het Lage Land – Oosterflank, herziening Rodaristraat Rotterdam
  • Hoorzitting BP Kavel De Machinist

Commissievergadering BWB

Datum: woensdag 14 september
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Wet voorkeursrecht gemeenten Utrechtsestraat

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

Datum: woensdag 14 september
Tijd en plaats: 14:00 uur – raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Rotterdamse Jongerenagenda010
  • Problemen met leerlingen en doelgroepenvervoer door Trevvel
  • Raadsvoorstel over verlengen beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld
  • Afdoeningsvoorstel motie Mohamed-Hoesein over schilder je mee, smaakt naar meer

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)

Datum: donderdag 15 september
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Jaarverslag 2021 aanpak ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke handhaving
  • Jaarverslag aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.

Dit is de laatste keer dat het commissiebericht in deze vorm verschijnt. De agendapunten, tijden en locaties van de commissievergaderingen zijn voortaan te vinden op het raadsinformatiesysteem.