Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 37 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De vergaderingen zijn in verband met de coronamaatregelen alleen nog niet publiek toegankelijk, maar wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 15 september
Tijd en plaats: 09:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Bestemmingsplan Oranjebonnen en Welstandsparagraaf Oranjebonnen
 • Bestemmingsplan De Drukkerij
 • Samenvoegen en vergroten Oud-Carnisse: aanwijzing-vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
 • Beantwoording schriftelijke vragen Van Zevenbergen (SP) over huurders IJsselmonde in opstand tegen Frame Vastgoed

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 15 september
Tijd en plaats: 09:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Actieplan Kwetsbare Jongeren
 • Regeling van Werkzaamheden Seksuele uitbuiting van jongeren

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 15 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Herijking transitieplannen OV en Corona MRDH
 • Onderzoek gehandicaptenparkeerplaatsen op naam
 • Krediet voor fietsenstalling Beursgallery

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 16 september 2021
Tijd en plaats: 13:00 uur – digitaal
Agendapunt:

 •   Herijkte aanpak seksuele straatintimidatie

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 16 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Ambtelijke integriteit
 • Rapport Rekenkamer over algoritmes
 • Menselijke maat

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.