Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 352022

Het werk van de gemeenteraad bestaat voor een groot deel uit het voorbereiden werk dat in de gemeenteraadscommissies wordt gedaan. In de raadsperiode 2022-2026 vinden er vergaderingen van zes commissies plaats. Kijk voor meer informatie over de commissies op rotterdam.nl. De commissies zijn live bij te wonen of te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ (WIOSSAN)

Datum: woensdag 31 augustus
Tijd en plaats: 9:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Aanwijzing Plaatsvervangend Voorzitter
  • Monitor Werk en Inkomen 1e tertaal
  • Deelname aan Social Impact Fonds

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

Datum: woensdag 31 augustus
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Afdoeningsvoorstel motie Lansink- Bastemeijer e.a. over sport toegankelijk voor iedereen
  • Afdoeningsvoorstel motie Smet over Wereldse topsportevenementen duurzaam verankerd
  • Afdoeningsvoorstel motie Eskes over sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)

Datum: woensdag 31 augustus
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Voortgang Vervreemding Recreatieoord Hoek van Holland

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)

Datum: donderdag 1 september
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Governance algoritmen

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.