Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 35 2021

Het reces is bijna voorbij en de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies gaan weer van start! De vergaderingen vinden de komende tijd deels digitaal en deels op het stadhuis plaats. De vergaderingen die op het stadhuis plaatsvinden zijn in verband met de coronamaatregelen nog niet publiek toegankelijk. Alle vergaderingen zijn wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 1 september
Tijd en plaats: 09.30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Jaarverslag 2020 en (zienswijze op) begroting Grondbank RZG Zuidplas
 • Afwegingskader bezonning
 • Ontwerp omgevingsvisie ‘De Veranderstad: werken aan een wereldstad voor iedereen’ en Rotterdamse omgevingseffectrapportage

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 1 september
Tijd en plaats: 9.30 uur –  Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Rapport gemeentelijke kinderombudsman over Jaarverslag 2020
 • Definitieve begroting 2022 en ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR
 • Voortgangsrapportage Gezond 010
 • 4e monitor Doelgroepenvervoer Trevvel

Commissie WIISA (Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding)

Datum: woensdag 1 september
Tijd en plaats: 15:00 uur – Digitaal
Agendapunt:

 • Technische sessie over werkwijze onderzoeken in kader van Participatiewet

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 1 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Digitaal
Agendapunt:

 • Technische sessie over Omgevingswet

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 2 september 2021
Tijd en plaats: 15.00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 2 september
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Ambtelijke integriteit
 • Menselijke maat

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.