Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 3 2022

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. De fysieke vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet publiek toegankelijk. De vergaderingen zijn wel live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Subcommissie Bestemmingsplannen 

Datum: dinsdag 18 januari
Tijd en plaats: 17:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunt:

 • Hoorzitting Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Evenementen

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Datum: woensdag 19 januari
Tijd en plaats: 9:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Toekomst recreatieoord Hoek van Holland
 • Dekkingsvoorstel vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)

Datum: woensdag 19 januari
Tijd en plaats: 9:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Verantwoordingsrapportage Programma Rotterdam Ouder en Wijzer en RvW ‘Inzetten op zorg voor dementie!’
 • Voortgang PRIO over experimenten Hillesluis en Spangen (Integrale aanpak zorgvraag)
 • Kadernota 2023 GRJR

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit)

Datum: woensdag 19 januari
Tijd en plaats: 19:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Evaluatie experiment Maastunnel en HOV Maastunnel
 • RMA Interventieprogramma 2022
 • Vooruitgang actieplan ‘Rotterdam loopt’

Commissie VB (Veiligheid en Bestuur)

Datum: donderdag 20 januari
Tijd en plaats: 14:00 uur – digitaal
Agendapunt:

 • Omvang en aanpak van criminele uitbuiting in Rotterdam

Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)

Datum: donderdag 20 januari
Tijd en plaats: 19:30 uur – digitaal
Agendapunten:

 • Afdoening motie Rotterdammergericht werken
 • Jaarplan Ambtelijke Integriteit
 • Publiek kader Havenbedrijf
 • Voortgang Hoekse Lijn/Metro aan Zee

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.