Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 28 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De vergaderingen zijn in verband met de coronamaatregelen alleen nog niet publiek toegankelijk, maar wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
Datum: woensdag 14 juli
Aanvangstijd: 09.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

  • Zomertalent 010 (zomercampus 2021)
  • Voortgangsrapportage Taal

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Datum: woensdag 14 juli
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: Raadzaal, stadhuis

Agendapunten

  • Recreatieoord Hoek van Holland
  • Onderzoek Vitaliteit bestaande woningvoorraad

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 14 juli
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

  • Expertmeeting Toeslagenaffaire

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)
Datum: woensdag 14 juli
Aanvangstijd: 19:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

  • Participatietraject Luchthavenbesluit

Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)
Datum: donderdag 15 juli
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, stadhuis

Agendapunten

  • Jaarrapportage aanpak ondermijning en rekenkamerrapport aanpak ondermijning
  • Afdoeningsvoorstel motie ‘extra focus op de focuswijken

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Het is bijna zomerreces, tussen 19 juli en 27 augustus vinden er geen vergaderingen plaats.