Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 26 2022

De komende tijd vinden er vergaderingen van tijdelijk ingestelde commissies en de Commissie tot Onderzoek van de Rekening plaats. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke commissies op rotterdam.nl. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

De rekenkamer zal in een digitale technische sessie op 28 juni 2022 (16.30-18.30 uur) een toelichting geven op het rapport “Tijd voor Targets”. De technische sessie is live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie COR (Commissie tot Onderzoek van de Rekening)

Datum: dinsdag 28 juni
Tijd en plaats: 19:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Herziene startnotitie jaarrekeningcontrole 2022 en controleplan 2022 PwC

Tijdelijke Commissie Fysiek

Datum: woensdag 29 juni
Tijd en plaats: 9:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Bestemmingsplan Benno Premselastraat
  • Tijdelijke woningen/flexwoningen
  • Tennispark OverdeSchie

Tijdelijke Commissie Sociaal

Datum: woensdag 29 juni
Tijd en plaats: 15:00 uur – Suze Groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Evaluatierapportage Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
  • Reactie op hervormingen in de Jeugdzorg

Tijdelijke Commissie Bestuur

Datum: donderdag 30 juni
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Gang van zaken rond rapport Autoriteit Persoonsgegevens over inzet camerawagens
  • Eerste Herziening 2022
  • Governance Algoritmen

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.