Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 26 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer wat meer fysiek plaats. De vergaderingen zijn in verband met de coronamaatregelen nog niet publiek toegankelijk, maar wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Onderzoek van de Rekening (COR)
Datum: dinsdag 29 juni
Aanvangstijd: 18:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Kennismaking met nieuwe directeur Rekenkamer Rotterdam
 • Jaarverslag Rekenkamer Rotterdam 2020 en onderzoeksprogrammering 2021
 • Herziene startnotitie jaarrekeningcontrole 2021
 • Eindpresentatie project ‘Naar een beter en modern Jaarrekeningproces’
 • Presentatie ‘Stip op de Horizon verbeteren P&C-producten’

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF)
Datum: dinsdag 29 juni
Aanvangstijd: 20.30 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Initiatiefvoorstel Buyukcifci over ‘Sterker door strijd tegen Corona als grote ongelijkmaker’
 • Voorjaarsnota

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Datum: woensdag 30 juni
Aanvangstijd: 09.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Voorjaarsnota 2021
 • Afdoeningsvoorstel motie Vonk e.a. ‘Bestemmingsplan Nieuw Kralingen – In metaal gegoten’ (BP Nieuw Kralingen)
 • Bestemmingsplan Oude Noorden en Agniesebuurt
 • Verklaring van geen bedenkingen Coolsingel 75
 • Bestemmingsplan Saftlevenhof Rotterdam
 • Bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
Datum: woensdag 30 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Voorjaarsbrief en eerste herziening 2021
 • Aanpak leerondersteuning
 • Rotterdamse Denktank New Deal cultuur

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA)
Datum: woensdag 30 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Agendapunten

 • Voorjaarsnota 2021 / 1e Herziening 2021 onderdelen Werk en Inkomen
 • Monitor WenI, 1e tertaal 2021
 • Voortgang LeerWerkAkkoorden
 • Voorjaarsnota 2021 / 1e Herziening 2021 onderdelen Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
 • Evaluatieonderzoek maatwerkaanpak perspectieffonds
 • Voortgang Programma Toegankelijk Toekennen

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)
Datum: woensdag 30 juni
Aanvangstijd: 17.30 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Hotelbeleid
 • Voorjaarsnota
 • Participatietraject Luchthavenbesluit

Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)
Datum: donderdag 1 juli
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Voorjaarsnota en eerste herziening begroting 2021
 • Jaarverslag aanpak complexe woonoverlast

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF)
Datum: donderdag 1 juli
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Financial commitment Feyenoord City
 • Vestiging voorkeursrecht Feyenoord City

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.