Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 24 en 25 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer wat meer fysiek plaats. De vergaderingen zijn in verband met de coronamaatregelen niet publiek toegankelijk. Alle vergaderingen zijn wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) Inspreekmoment 1 Feyenoord City
Datum: zaterdag 19 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) Inspreekmoment 2 Feyenoord City
Datum: maandag 21 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) Inspreekmoment 3 Feyenoord City
Datum: dinsdag 22 juni
Aanvangstijd: 13.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
Datum: woensdag 23 juni
Aanvangstijd: 09.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Raadsvoorstel Inkoopstrategie jeugdhulp en wijkteams en Voortgang aanbesteding Welzijn en WMO – maatwerkondersteuning
 • Begroting GRJR

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Datum: woensdag 23 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Bestemmingsplan Piekstraat Punt; bestuurlijke lus
 • Evaluatie waterpomp Erasmussingel
 • Initiatiefnotitie Büyükçifci (NIDA) 0% Alcoholreclame
 • Programma van Eisen Schouwburgplein

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA)
Datum: woensdag 23 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Voorjaarsnota 2021 onderdelen Integratie en Samenleven
 • Voortgang actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam en Voortgang Rotterdam tegen Racisme
 • Discriminatiemonitor 2020
 • Uitkomst belevingsonderzoeken IDEM naar antisemitisme en islamofobie
 • Voortgang proces rondom de vraag om excuses voor het slavernijverleden
 • Monitor discriminatie woningverhuur, Rotterdamse praktijktesten en voortgang aanpak woningmarktdiscriminatie

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)
Datum: woensdag 23 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
 • Experimenten Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA)
 • Verkeerscirculatieplan

Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)
Datum: donderdag 24 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Mogelijke risico’s rond virus-onderzoek
 • Regeling van Werkzaamheden ‘verdwenen stempassen’ en evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF)
Datum: donderdag 24 juni
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Financial Commitment Feyenoord Stadion
 • Vestiging voorkeursrecht Feyenoord City

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.