Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 24 2022

De komende tijd vinden er vergaderingen van tijdelijk ingestelde commissies en de Commissie tot Onderzoek van de Rekening plaats. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke commissies op rotterdam.nl. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Tijdelijke Commissie Fysiek

Datum: woensdag 15 juni
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze Groenwegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2023 Recreatieschap Rottemeren
  • Herinrichting Roseknoop
  • Nota van Uitgangspunten en Visiedocument Pompenburg

Tijdelijke Commissie Sociaal

Datum: woensdag 15 juni
Tijd en plaats: 15:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting
  • Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2021 (collegereactie)
  • Een Schuldenvrije lei en Lage inkomensmonitor, monitor schuldenaanpak en de Armoedeverkenning

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.