Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 24 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden voornamelijk digitaal plaats. De vergaderingen die wel op het stadhuis plaatsvinden zijn in verband met de coronamaatregelen niet publiek toegankelijk. Alle vergaderingen zijn wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Technische sessie Inkoopstrategie Wijkteams en Jeugdhulp (commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)
Datum: woensdag 16 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur – digitale vergadering

Agendapunten

  • Inkoopstrategie Wijkteams
  • Inkoopstrategie Jeugdhulp

Technische sessie GIDSO en AVG (commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)
Datum: woensdag 16 juni
Aanvangstijd: 11.30 uur – digitale vergadering

Agendapunten

  • Onderdeel AVG
  • GIDSO – het proces Zorg

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.