Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 23 2022

De komende tijd vinden er vergaderingen van tijdelijk ingestelde commissies en de Commissie tot Onderzoek van de Rekening plaats. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke commissies op rotterdam.nl. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Tijdelijke Commissie Fysiek

Datum: woensdag 8 juni
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze Groenwegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Jaarstukken 2021
  • Herzien Raadsvoorstel bestemmingsplan Saftlevenhof
  • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012  – stadsbreed voederverbod en monumentale bomen

Tijdelijke Commissie Sociaal

Datum: woensdag 8 juni
Tijd en plaats: 15:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Jaarstukken 2021
  • Stand van zaken implementatie Welzijnswerk
  • Plan van aanpak aanbevelingen rekenkamerrapport “Broze bedoelingen”

Tijdelijke Commissie Bestuur

Datum: donderdag 9 juni
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Jaarstukken 2021
  • Begrotingsprogramma’s nieuwe raadsperiode
  • Afwegingskader sensoren, datatoepassingen en AI
  • Voortgangsrapportage Feyenoord City

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.