Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 23 2021

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden voornamelijk digitaal plaats. De vergaderingen die wel op het stadhuis plaatsvinden zijn in verband met de coronamaatregelen niet publiek toegankelijk. Alle vergaderingen zijn wel online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Gesprek commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) met Feyenoord
Datum: dinsdag 8 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
Datum: woensdag 9 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Raadsvoorstel Plan van Scholen
 • Aanpak Huiselijk Geweld:
  • Verbeterplan n.a.v. Raadsonderzoek Verwey-Jonker: Actieprogramma Aanpak huiselijk geweld
  • Voortgangsrapportage regionaal actieplan Huiselijk Geweld hoort nergens thuis
  • Afdoeningsvoorstel motie van raadslid Hoogwerf over Betrek echte deskundigheid

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Datum: woensdag 9 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Ontwerp Programmabegroting 2022 Recreatieschap Rottemeren
 • Verordening startersleningen
 • Bestemmingsplan Hoek van Holland – Bedrijventerrein Oost
 • Bestemmingsplan Bospolder – Tussendijken
 • Bestemmingsplan Kralingse Bos
 • Bestemmingsplan Kralingse Zoom, 1e herziening

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) Inspreekmoment Feyenoord City
Datum: woensdag 9 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur – digitale vergadering
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)
Datum: woensdag 9 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Afdoening motie Fietsbrug over de Rotte
 • Hotelbeleid

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) Inspreekmoment Feyenoord City
Datum: donderdag 10 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur – digitale vergadering
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)
Datum: donderdag 10 juni
Aanvangstijd: 19.00 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Raadsvoorstel bestuursmodel ‘De wijk aan zet’

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) Inspreekmoment Feyenoord City
Datum: vrijdag 11 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur – digitale vergadering
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis