Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 22 2022

De komende tijd vinden er vergaderingen van tijdelijk ingestelde commissies en de Commissie tot Onderzoek van de Rekening plaats. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke commissies op rotterdam.nl. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Werkgroep BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Datum: maandag 30 mei
Tijd en plaats: 18:00 uur – Suze groenewegzaal, stadhuis

De werkgroep BOOR bespreekt het Jaarverslag en Jaarrekening 2021, de eerste voortgangsrapportage (3-maands) 2022 stichting BOOR en adviseert de tijdelijke commissie Sociaal over deze onderwerpen.

Tijdelijke Commissie Bestuur

Datum: dinsdag 31 mei
Tijd en plaats: 19:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunt:

  • Warmtebedrijf Rotterdam

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan moet u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken dus een plek is helaas niet gegarandeerd.