Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 22 2021

De vergaderingen vinden digitaal, maar soms ook fysiek, plaats en zijn online live te volgen via het raadsinformatiesysteem. De vergaderingen die op het stadhuis plaatsvinden zijn in verband met de coronamaatregelen niet publiek toegankelijk.

Vergadering Hoorzitting diverse bestemmingsplannen  (commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
Datum: dinsdag 1 juni
Aanvangstijd: 16:00 uur
Locatie: Raadzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Bestemmingsplan Kralingse Bos
 • Bestemmingsplan Kralingse Zoom
 • Bestemmingsplan Bospolder-Tussendijken

Vergadering Overlegvergadering Warmtebedrijf/WLQ+  (commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)
Datum: dinsdag 1 juni
Aanvangstijd: 19:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunt

 • Warmtebedrijf/WLQ+

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 2 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Jaarrekening 2020
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD- Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2020 en begroting 2022

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 2 juni
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Jaarstukken 2020
 • Verordening Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 en Verordening Doelgroepen middeldure huur- en sociale koopwoning Rotterdam 2021
 • Verordening startersleningen

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 2 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Jaarrekening 2020 onderdelen Werk en Inkomen, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (wethouder Moti en wethouder Grauss)
 • Jaarrekening 2020 met onderdelen Integratie en Samenleven (wethouder Wijbenga)
 • Monitor Statushouders en Huisvesting statushouders
 • Voortgangsrapportage over Rotterdamse opgave Inburgering

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 2 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal, stadhuis

Agendapunten

 • Jaarrekening 2020
 • Transitievisie Warmte en Gebiedsaanpak Pendrecht aardgasvrij

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 3 juni
Aanvangstijd: 13.00 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Jaarstukken 2020
 • Inspreekronde over het raadsvoorstel ‘De wijk aan zet’ bestuursmodel
 • Optreden politie tegen supporters na Feyenoord-wedstrijd

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 3 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur – digitale vergadering

Agendapunten

 • Jaarstukken 2020
 • Uitwerking ambitiescenario Museum Boijmans van Beuningen

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.