Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 21 2022

De komende tijd vinden er vergaderingen van tijdelijk ingestelde commissies en de Commissie tot Onderzoek van de Rekening plaats. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke commissies op rotterdam.nl. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie COR (Commissie tot Onderzoek van de Rekening)

De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) houdt op maandag 23 en dinsdag 24 mei hoorzittingen met wethouders over de jaarrekening 2021.

Datum: maandag 23 mei
Tijd en plaats: 17:00 uur – digitaal

 • Hoorzitting wethouder Moti

Datum: dinsdag 24 mei
Plaats: Raadzaal, stadhuis

 • Hoorzitting wethouder Kurvers:        13:30 uur – 15:00 uur
 • Hoorzitting wethouder Karremans:   15:30 uur – 17:00 uur
 • Hoorzitting wethouder Bokhove:       17:30 uur – 19:00 uur

Begin juni ontvangt de gemeenteraad het advies van de COR over de vaststelling van de jaarrekening.

Op 8 en 9 juni zal de jaarrekening behandeld worden in de 3 tijdelijke raadscommissies. Het verantwoordingsdebat tussen gemeenteraad en college over de jaarrekening 2021 zal plaatsvinden op dinsdagavond 14 juni.

Tijdelijke Commissie Fysiek

Datum: woensdag 25 mei
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze groenewegzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Bestemmingsplan Insulindestraat 240-248 & hoorzitting
 • Hoorzitting en advisering zienswijzen
 • Commissiebespreking
 • Bestemmingsplan Mijnkintbuurt blok 3 & Onteigening Mijnkintbuurt
 • Stedenbouwkundig plan Schiekadeblok
 • Transitieprogramma OV en Corona (MRDH)

Tijdelijke Commissie Sociaal

Datum: woensdag 25 mei
Tijd en plaats: 15:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

 • Jeugdzorg Rotterdam en Regionale Jeugdzorg Rijnmond
 • Toelichting van de Kinderombudsman op het Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken dus een plek is helaas niet gegarandeerd.