Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies week 20 2022

De komende tijd vinden er vergaderingen van tijdelijk ingestelde commissies en de Commissie tot Onderzoek van de Rekening plaats. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke commissies op rotterdam.nl. Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie COR (Commissie tot Onderzoek van de Rekening)

Datum: dinsdag 17 mei
Tijd en plaats: 19:00 uur – Suze Groenwegzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Accountantsverslag bij de jaarrekening 2021
  • Jaarverslag Rekenkamer Rotterdam 2021
  • Verbeteren P&C – producten – Raadsvoorstel inzake 18 raadsprogramma’s

Tijdelijke Commissie Fysiek

Datum: woensdag 18 mei
Tijd en plaats: 9:30 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 2023
  • Participatieproces Luchthavenbesluit RTHA
  • Stedenbouwkundig plan Schieblok

Tijdelijke Commissie Sociaal

Technische sessie over Jeugdzorg

Datum: woensdag 18 mei
Tijd en plaats: 15:00 uur – Suze Groenwegzaal, stadhuis

Tijdelijke Commissie Bestuur

Datum: donderdag 19 mei
Tijd en plaats: 14:00 uur – Raadzaal, stadhuis
Agendapunten:

  • Evaluatie gang van zaken tijdens demonstratie woonopstand
  • Afwegingskader sensor, datatoepassing en Al

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Bijwonen
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan moet u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken dus een plek is helaas niet gegarandeerd.