Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraadscommissies en inspreekmoment begroting 2022

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden weer voornamelijk fysiek plaats. De fysieke vergaderingen zijn publiek toegankelijk, al geldt de regel dat een zitplaats verplicht is. Mocht er geen zitplaats beschikbaar zijn, dan dient men buiten de vergaderzaal te wachten totdat er wel een plek beschikbaar is. De vergaderingen zijn sowieso altijd online live te volgen via het raadsinformatiesysteem.
Commissie MPOF (Majeure Projecten, Organisatie en Financiën)
Datum: dinsdag 12 oktober
Tijd en plaats: 19:30 uur – Suze Groenwegzaal, Stadhuis
Agendapunt:

Warmtebedrijf WLQ+

Commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport)
Datum: woensdag 13 oktober
Tijd en plaats: 9:30 uur – Digitaal
Agendapunt:

Technische sessie Stadsmuseale functie

Commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
Datum: woensdag 13 oktober
Tijd en plaats: 9:30 uur – Suze Groenewegzaal, Stadhuis
Agendapunten:

Technische sessie Voortgangsrapport woonvisie
Initiatiefvoorstel Kockelkoren over ‘Fysiek toegankelijke stad voor iedereen’

Begroting 2022 inspreekmoment
Wilt u uw mening delen over de begroting 2022? U kan zich vandaag tot 17.00 uur aanmelden bij de griffie waarna er een schema wordt opgesteld met beschikbare tijden, deze wordt op maandag gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem. Burgers en instellingen spreken eerst in, daarna de gebiedscommissies en wijkraden. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Stuur a.u.b. een mail naar insprekers@griffie.rotterdam.nl.
Het inspreekmoment vindt plaats op woensdag 13 oktober van 16:00 uur tot 20:00 uur in de Suze Groenewegzaal op het Stadhuis.
——————————————————————————————————————-
Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (insprekers@griffie.rotterdam.nl) Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.