Direct naar de content

Vergaderingen gemeenteraad Rotterdam vervallen

In navolging van de geadviseerde maatregelen van het RIVM en het kabinet omtrent het coronavirus heeft het presidium besloten dat er in de komende twee weken in principe niet vergaderd wordt. Dit betekent dat de actualiteitenraden en commissievergaderingen komen te vervallen. De gemeenteraad komt alleen bijeen voor noodgevallen of om onderwerpen met dringende noodzaak te bespreken. Vooralsnog gaat de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 april door. Als daar verandering in komt, wordt u daarover geïnformeerd via een persbericht.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.