Direct naar de content

Aantal schuldregelingen Rotterdammers verdubbeld

Samenwerking gemeente en bewindvoerders over schuldhulp effectief

Bewindvoerders begeleiden veel meer Rotterdammers naar schuldhulp van de gemeente. Het aantal mensen dat hierdoor een schuldregeling kreeg bij de Kredietbank Rotterdam verdubbelde het afgelopen jaar van 500 naar 1000. Dit is het resultaat van een jaar samenwerking tussen de gemeente en 84 bewindvoerderskantoren met als doel om Rotterdammers met schulden eerder en beter te helpen bij het aanpakken van hun financiële problemen.

In Rotterdam staan ruim 5.000 mensen (5226) onder beschermingsbewind vanwege problematische schulden. De rechter legt dit bewind op. Zo’n 60.000 Rotterdamse huishoudens lopen het risico op problematische schulden. Door de coronacrisis zal dit aantal verder toenemen is de verwachting. Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak): “Bewindvoering wordt betaald uit de bijzondere bijstand. Dat kostte afgelopen jaar 12 miljoen. Daarom wilde ik via een samenwerkingsconvenant meer invloed op de kwaliteit van de bewindvoerderskantoren. Die 12 miljoen moet wel doelmatig en rechtmatig besteed worden met als doel Rotterdammers uit de schulden helpen.”

Schuldhulp tijdens bewind
De rechter geeft een bewindvoerder de opdracht om het inkomen van een cliënt te beheren en de vaste lasten te betalen. Voor het inventariseren en regelen van de schulden krijgt een bewindvoerder slechts vijf uur per jaar aan vergoeding. De gemeente en bewindvoerders zijn daarom in mei 2019 een samenwerkingsconvenant gestart, waar inmiddels 84 kantoren aan deelnemen. 80% van de ruim 5.000 Rotterdammers onder bewind met problematische schulden wordt door deze 84 kantoren ondersteund. Een belangrijke afspraak binnen het convenant is dat bewindvoerders binnen zes maanden tot een jaar aan de slag gaan met de schulden van hun client. Verder zorgen nauwe samenwerking, vaste contactpersonen en het uitwisselen van informatie en kennis voor het inzetten van de juiste hulp op het juiste moment. Zodat mensen eerder uit de schulden zijn en het de maatschappij minder kost.

Verdubbeling schuldregelingen
Een jaar later blijkt de samenwerking tussen de gemeente en bewindvoerders effectief: er is een forse toename van het aantal schuldregelingen bij de gemeente (Kredietbank Rotterdam) via aanmelding vanuit bewindvoering. Dit komt doordat bewindvoerders en gemeente elkaar nu beter weten te vinden, zij afspraken hebben gemaakt over het doorverwijzen naar schuldhulpverlening en het aanmelden bij de Kredietbank nu gemakkelijker is.

Goed voorbeeld voor andere gemeenten
Harold de Graaf, directeur van BPBI, de grootste beroepsbranchevereniging van beschermingsbewindvoerders en inkomensbeheerders: “De leden zijn erg tevreden over de samenwerking met Rotterdam. Het convenant is een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en bewindvoerders. Binnen BPBI wordt de mening breed gedragen dat het convenant een goed voorbeeld is voor andere gemeenten”.

Wettelijke prikkel nodig
Wethouder Michiel Grauss: “Er is helaas geen wet die bewindvoerders verplicht om met de schulden van hun cliënt aan de slag te gaan. Daarom ben ik blij dat veel bewindvoerders de samenwerking met ons zijn aangegaan. En het werkt: mensen krijgen eerder hulp en hoeven niet onnodig lang in de schulden zitten. Mijn appél aan het Rijk; zorg dat er een wettelijke prikkel komt voor bewindvoerders om stappen te zetten om problematische schulden van hun cliënten op te lossen en geef gemeenten de regie.”

Lijst bewindvoerders op website
Het convenant en de lijst met 84 deelnemende bewindvoerderskantoren staat op de website van de gemeente. Als iemand een bewindvoerder zoekt dan wijst de gemeente op deze lijst. Zodat Rotterdammers zelf een bewindvoerder kunnen kiezen.