Direct naar de content

Verbetering metrostation Dijkzigt en kruising Zimmermanweg-Rochussenstraat

De gemeente Rotterdam en de RET starten deze maand met de werkzaamheden aan metrostation Dijkzigt. Het werk bevat aanpassingen aan het metrostation én de aanleg van een veilige nieuwe kruising Rochussenstraat / Zimmermanweg. De werkzaamheden nemen naar verwachting ruim een jaar in beslag.

Met deze ingreep wil de RET het station, wegens het groeiende aantal reizigers, klaar maken voor de toekomst. Het werk bestaat uit de bouw van een extra in- en uitgang, waarmee de bereikbaarheid maar ook de veiligheid van het station verbeterd wordt.

Omdat de brandveiligheidseisen voor metrostations steeds hoger worden, heeft de RET de afgelopen maanden al rookschermen, brandmeldinstallaties, rook- en warmteafvoerinstallaties (ventilatoren) geplaatst in metrostation Dijkzigt. Daarnaast komt er ook een extra in- en uitgang bij de Hogeschool Rotterdam en de voetgangerstunnel wordt vanaf het metrostation onder de Zimmermanweg doorgetrokken. Dit zorgt voor minder oversteekbewegingen bovengronds.

Kruising Rochussenstraat-Zimmermanweg
In 2018 verhuist de hoofdingang van het Erasmus MC weer naar het Dr. Molenwaterplein. De huidige kruising met de Rochussenstraat en Zimmermanweg voldoet niet aan deze nieuwe situatie en zal daarom worden ingericht als een kruising met verkeerlichten, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken.

Bereikbaarheid
Om het werk uit te kunnen voeren, wordt de Rochussenstraat (tussen de ’s-Gravendijkwal en Mathenesserlaan) vanaf dinsdag 17 mei ruim een jaar afgesloten voor het verkeer. Dit is noodzakelijk omdat voor de aanpassing van het metrostation een bouwkuip wordt aangelegd en een tunnel onder de Zimmermanweg wordt gegraven. Auto’s en vrachtverkeer worden omgeleid via de Westzeedijk. Voor het overige verkeer zijn andere oplossingen:

Bus en hulpdiensten
Vanaf 17 mei begint de aannemer met de tijdelijke omleidingsroute voor de bus, hulpdiensten en bestemmingsverkeer voor het Erasmus MC (spoedeisende hulp en parkeergarage Wytemaweg). Daarnaast wordt voor de bus en hulpdiensten een zogenaamde hulpweg aangelegd. Deze tijdelijke hulpweg komt aan de noordzijde van de Rochussenstraat langs de bomen te liggen.

Metro
Het metrostation blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar,

Fietsers en voetgangers
Het bestaande fietspad en trottoir langs de Rochussenstraat – tussen de Mathenesserlaan en de Saftlevenstraat – blijft open voor (brom)fietsers. Voorbij de Saftlevenstraat, richting de ’s-Gravendijkwal, bestaat de kans dat fietsers en voetgangers zo nu en dan worden omgeleid langs de werkzaamheden.

Meer informatie op: www.rotterdam.nl/dijkzigt


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Yvette Ignatius, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, telefoon: 06 – 5374 4090 of e-mail: iy.ignatius@rotterdam.nl.

N.B. Dit project is een coöperatie tussen Gemeente Rotterdam en RET.