Direct naar de content

Veiligheidsindex 2014: 7,2 en geen onveilige wijken

Veiligheidsindex gaat op in Wijkprofiel

Rotterdam scoort een 7,2 op veiligheid in 2013, dat blijkt uit de laatste Veiligheidsindex. Deze score is gebaseerd op cijfers van politie en gemeente en de beleving van 15.000 Rotterdammers. Hun mening telt voor tweederde mee. Uit de index blijkt dat er geen onveilige wijken meer zijn en voor de vierde keer op rij komt de score stadsbreed uit op een 7+. Dat betekent dat twee van de drie ambities uit het actieprogramma Veilig 2010-2014 over wijkveiligheid zijn gehaald. De derde ambitie om alle wijken minimaal op een zes te krijgen, is niet gehaald.

De objectieve cijfers in de Veiligheidsindex 2014 tonen wederom een stijgende lijn en zijn stadsbreed positief. De veiligheidsbeleving van Rotterdammers blijft hier soms bij achter, vooral in oude stadswijken. Hierdoor scoort de Veiligheidsindex stadsbreed iets lager dan twee jaar geleden. Om beter in kaart te brengen welke factoren van invloed zijn op de veiligheidbeleving, gaat de veiligheidsindex dit jaar op in het Wijkprofiel. Naast veiligheidsgegevens bevat het Wijkprofiel sociaaleconomische en fysieke gegevens.

Sinds 2001, toen Rotterdam startte met de Veiligheidsindex, is de score gestegen van een 5,6 naar een 7,2. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Rotterdam is de afgelopen jaren aantoonbaar veiliger geworden dankzij de inzet van velen. Die trend zet nog steeds door en daar ben ik trots op. Maar tegelijkertijd zien we dat in sommige wijken bewoners dat niet zo ervaren. Factoren als werkloosheid en slechte woonruimte hebben ook effect op de veiligheidsbeleving. Naast gerichte inzet op veiligheidsgebied, zijn langetermijninvesteringen nodig op sociaaleconomisch terrein, huisvesting en onderwijs.

Beeld
De Veiligheidsindex 2014 laat zien dat de eerder ingezette positieve trend in de objectieve cijfers zich voortzet. Het veiligheidsbeleid is gericht op een schone, hele en veilige stad. Het terugdringen van criminaliteit en verloedering gaat goed. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van de aanpak van de High Impact Crimes.

In de oude stadswijken in met name Feijenoord, Charlois en Delfshaven is de situatie kwetsbaar. Vooral in deze wijken volgt de veiligheidsbeleving van bewoners de positieve ontwikkeling van de objectieve cijfers niet. In andere wijken gebeurt dat wél, bijvoorbeeld in Beverwaard, Delfshaven en Oud Mathenesse, Nieuw Mathenesse en het Witte Dorp. In #Veilig010, het Rotterdamse Veiligheidsprogramma 2014-2018, is de verbetering van veiligheidsbeleving daarom een belangrijk speerpunt, naast de voortzetting op het gebied van repressie en preventie.

Buurt Bestuurt en Stuurgroep in de Wijk blijven belangrijke instrumenten om samen met bewoners de veiligheid en leefbaarheid in buurten te verbeteren. Vooruitlopend op het nieuwe Wijkprofiel gaat burgemeester Aboutaleb de komende periode met buurtbewoners in gesprek over de vraag wat zijzelf, politie en gemeente kunnen doen om de veiligheidsbeleving te verbeteren.


Noot voor de redactie:

Bijlage: Raadsbrief Veiligheidsindex 2014

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl