Direct naar de content

Veiligheid voor voetgangers en fietsers, ouderen en kinderen

Meerjarenplan 2015-2018 Ā‘Rotterdam VerkeersveiligĀ’

Voetgangers, fietsers, ouderen en kinderen krijgen ‘voorrang’ in het nieuwe Rotterdamse verkeersveiligheidsbeleid. De focus ligt hiermee op de steeds grotere groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Het college trekt de komende vier jaar € 8 miljoen uit voor een pakket maatregelen waaronder de aanpak van asociaal rijgedrag en het oplossen van gevaarlijke verkeerssituaties (‘black-spots’). Wethouders Pex Langenberg (o.a. verkeer) en Joost Eerdmans (o.a. veiligheid) hopen zo het aantal verkeersdoden met 25% en het aantal gewonden met 10% terug te dringen.

Dat staat in het Meerjarenplan 2015-2018 ‘Rotterdam Verkeersveilig’ dat het college donderdag 28 mei aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Hiermee is de consultatieperiode gestart. Dit concept-plan is tot stand gekomen in samenspraak met de gebiedscommissies en belangenorganisaties.

Oog voor de kwetsbaren
De groep kwetsbare weggebruikers stijgt. Rotterdam telt steeds meer 65-plussers en een groeiend aantal gezinnen, dus ook (kleine) kinderen. Bovendien pakken steeds meer Rotterdammers de fiets. Het fietsgebruik steeg de afgelopen tien jaar met 60%. Het college geeft daarom de komende vier jaar ruim baan aan fietsers, onder andere door 150 obstakels van de fietspaden te verwijderen en op fietspaden tweerichtingsverkeer aan te brengen. Voor de verkeersveiligheid rondom basisscholen komt een speciale aanpak (onder andere extra verkeerslessen). De gemeente gaat senioren trainingen geven over veilig auto- en (elektrische) fietsgebruik en samen met hen kijken welke routes en oversteekplaatsen veiliger moeten worden gemaakt.

Gevaarlijke kruispunten
Verkeerswethouder Pex Langenberg: “We voeren het tempo op waarin we gevaarlijke kruispunten aanpakken. Op dit moment zijn er veertig zogeheten ‘black-spots’ bij de gemeente bekend. We zorgen dat die eind 2018 allemaal zijn aangepakt.” Ook wordt gekeken of op wegen waar veel ongelukken gebeuren 50 kilometer per uur wel de juiste snelheidslimiet is.

Verkeershufters
Eén op de vijf Rotterdammers heeft last van agressief verkeersgedrag in de buurt en 38% zegt dat er vaak te hard gereden wordt (Wijkprofiel, 2014). Veiligheidswethouder Joost Eerdmans: “We gaan agressief en asociaal weggedrag aanpakken. We trekken samen op met de politie en het OM. We gaan verkeershufters zoveel mogelijk op de huid zitten. In gebieden waar dit het ergst is, organiseren we roadshows met een verkeersexamen en een behendigheidsparcours om de rijvaardigheden te verbeteren.”

Klein verkeersleed
In samenspraak met bewoners gaan gemeente en politie jaarlijks in elk gebied vijf verkeerssituaties aanpakken die als onveilig worden ervaren. De selectie wordt gemaakt in overleg met de gebiedscommissie. Zeventig procent van de Rotterdammers was in 2014 tevreden over de verkeersveiligheid in de straat, zo bleek uit de Omnibusenqûete. Het college streeft naar een tevredenheidsscore van 80%.

De feiten
Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Begin 2000 telde Rotterdam 30 verkeersdoden. In 2012 waren dat er 18. Het aantal ernstig gewonden nam toe, tot naar schatting zo’n 200 per jaar. Kwetsbare verkeersdeelnemers, vooral fietsers, vormen de grootste groep ernstig verkeersgewonden. Gekeken naar leeftijd raken vooral 18 tot 24-jarigen en 65-plussers het vaakst ernstig gewond.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl

Het Meerjarenplan 2015-2018 ‘Rotterdam Verkeersveilig’ kunt u hier vinden