Direct naar de content

Veiligheid blijft top-prioriteit

Halverwege aanpak #Veilig010 resultaten zichtbaar

De consequente en integrale veiligheidsaanpak en de intensieve samenwerking met partners hebben geleid tot een steeds veiliger Rotterdam. Maar het is bovenal de betrokkenheid van Rotterdammers en de creativiteit van burgers en ondernemers die de stad naar de top van internationale lijstjes heeft gebracht. Na twee jaar #Veilig010, het Rotterdamse veiligheidsprogramma, kunnen we concluderen dat Rotterdam veiliger wordt. We moeten ook concluderen dat dat nog niet overal zo is en niet iedereen het zo ervaart.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen gebeurtenissen en conflicten in de wereld hebben ook in Rotterdam hun impact op de stad en het veiligheidsgevoel van Rotterdammers. We blijven dan ook scherp en alert op maatschappelijke onrust. Samen met Rotterdammers, gebiedscommissies en vele maatschappelijke organisaties investeren we in de WIJ-samenleving, zodat Rotterdammers meer begrip krijgen voor elkaar en weerbaarder worden tegen negatieve invloeden van buitenaf. Ook nieuwe vormen van criminaliteit als gevolg van technologische vernieuwingen zoals cybercrime, identiteitsfraude en financieel economische delicten vragen om veel inzet en investeringen.

Handhaven
Sterkere handhaving is bovendien nodig in de aanpak van ondermijnende criminaliteit; illegaal gokken, heling en illegale prostitutie. De groeiende populariteit van Rotterdam kan de leefbaarheid in de stad ook onder druk zetten. Het aantal grote evenementen neemt toe, die zonder noemenswaardige incidenten zijn verlopen. Overlast en zichtbare criminaliteit zijn weliswaar gedaald maar in bepaalde gebieden blijft de veiligheid onder druk staan. Daar zetten we dan specifiek op met het Wijkveiligheidsactieprogramma. Nieuw is de stadsmarinier “vliegende keep”, die richt zich op wijken waar nog geen stadsmarinier actief is maar die wel om extra aandacht vragen.

Grote impact
Woninginbraken, overvallen en straatroven, de High Impact Crimes, hebben een enorme impact op het leven van slachtoffers en direct betrokkenen. In Rotterdam is er een daling van deze delicten. De aandacht verslapt echter niet. Daders krijgen een intensieve persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis. Indien reguliere trajecten geen effect sorteren kunnen daders worden geplaatst in het traject Schoon Schip. Hier stomen oud-mariniers hen klaar voor een baan, regulier leer-werktraject of werk- of stageplek. Om het aantal woninginbraken verder terug te dringen stimuleren we Rotterdammers hun woningen beter te beveiligen en deel te nemen aan buurtpreventieteams. Een Actieplan 'Aandacht voor slachtoffers' is in de maak en er is meer aandacht voor senioren.

Terugdringen overlast
Samen met politie en zorgaanbieders maken we de aanpak woonoverlast rond met Skaeve Huse. Ook straatintimidatie heeft onze aandacht. Net als verkeersveiligheid. De eerste resultaten zijn zichtbaar; er zijn vooralsnog 15 blackspots aangepakt, er zijn 24 scootercontroles geweest en vier hufterfuiken. Het aantal OV-surveillanten is uitgebreid en er loopt een pilot gericht op het opleggen van een OV-verbod.
Aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit blijft onverminderd een topprioriteit. Door zowel de jongeren zelf als de ouders aan te spreken pakken we door met de aanpak Stok Achter de Deur.

In het Mid Term Review #Veilig010 leest u de resultaten en vooruitblik over het nieuwe Rotterdams verhaal over veiligheid.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl