Direct naar de content

Veiligere woonwijken dankzij meer handhaving en burgerwachten

Wijkveiligheidsprogramma 2016-2019 werpt vruchten af

Meer dan 40 Buurtpreventieteams, 21 wijkconciërges, ruim 700 containeradoptanten en 7 huismeesters in de ouderenflats. Al deze inzet leidt, samen met andere investeringen vanuit het Wijkveiligheidsprogramma 2016-2019, tot een steeds veiliger Rotterdam.

Gestart in 2015 heeft het programma, gericht op veiligheidsbeleving, senioren en veiligheid, veilige buitenruimte en meer toezicht en handhaving, mooie resultaten kunnen behalen mede met de hulp van betrokken Rotterdammers. Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid en Handhaving): “Die bewoners zijn onze City Angels. Ik ben ontzettend blij met de enorme betrokkenheid van alle Rotterdammers. Naast handhaving is sociale controle belangrijk in het veilig maken en houden van de wijken. We hebben de rol van de gemeente in de publieke ruimte aangescherpt. Er kwamen meer dan 72 extra wijkhandhavers en we introduceerden met succes de Mobiele Toezichtpost (flying squad), een nieuw instrument voor handhavers en politie tegen onrust en jeugdoverlast in wijken. De mobiele post werd meer dan 30 keer in de stad ingezet. Door het succes zal nog deze zomer een tweede vliegende brigade gerealiseerd worden.”

Ouderen
Oudere Rotterdammers blijven langer thuis wonen en dat maakt hen ook kwetsbaarder. Vanuit het programma zijn in alle gebieden seniorenbijeenkomsten georganiseerd waarbij aan 1.200 senioren door politie, brandweer en de gemeente werd geleerd hoe zij kunnen omgaan met een onveilige situatie, hoe zij zich veiliger kunnen voelen en hoe zij onveilige situaties kunnen voorkomen. Daarnaast zijn er tientallen weerbaarheidstrainingen georganiseerd en is er een stadsbrede campagne gevoerd tegen colportage en babbeltrucs in de stad.

Schoon & Heel
Om de toezicht en handhaving vanuit de gemeente nog bereikbaarder voor de Rotterdammers te maken zijn de afgelopen twee jaar stadsbreed 100 Wijkservicebalies georganiseerd. Daar worden burgers direct geholpen als zij problemen hebben in de buitenruimte in hun buurt. Een opgeruimde stad draagt ook bij aan veiligere en leefbaardere stad. Hierom is er het afgelopen jaar door middel van de Buiten Beter App flink ingezet op de promotie van het melden van zwerfvuil en is er een weesfietsenoffensief gestart. Hierdoor zijn ruim 12.000 weesfietsen verwijderd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl.