Direct naar de content

Veilig oversteken? Maak contact met de fietser

Wie deze week het Weena oversteekt, ziet deze boodschap voor voetgangers op straat staan. Vanaf vandaag voert de gemeente Rotterdam daar een gedragsexperiment uit om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo hoopt de stad inzicht te krijgen in het gedrag van de voetganger en in te spelen op onveilige verkeerssituaties. Om er zo voor te zorgen dat iedere Rotterdammer zich veilig voelt en zich vrij en gezond kan bewegen.

Het experiment
Wie weleens op het Stationsplein loopt, weet dat het zebrapad op het Weena lastig is om over te steken. Zeker door de grote hoeveelheid fietsers. Daarnaast is het door de brede oversteek voor voetgangers voor fietsers soms onoverzichtelijk wie wanneer gaat oversteken. Uit observaties blijkt dat beide partijen vaak zijn afgeleid, terwijl contact tussen de verkeersdeelnemers juist belangrijk is voor een veilige oversteek.

Grote lijnen en geverfde voetstappen op de grond dwingen de voetganger tijdens het experiment naar het midden van het zebrapad. Zo hoeft de fietser nog maar op één punt voorrang te verlenen. De tekst ‘Veilig oversteken? Maak (oog)contact met de fietser’ maakt de voetganger attent op het doel. Fietsers krijgen door een digitaal paneel langs het fietspad de boodschap om rekening te houden met de voetganger.

Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal): “Dit experiment is opvallend, want voetgangers hebben op die plek al voorrang. Alleen, voorrang neem je niet, voorrang krijg je. De verkeersveiligheid neemt toe als je contact maakt met andere deelnemers in het verkeer en daar willen we iedereen met deze proef op wijzen.” Naast het experiment bij het Centraal Station experimenteert de gemeente ook bij het Oostplein.

Aanpak verkeersveiligheid
Het gedragsexperiment is onderdeel van de nieuwe verkeersveiligheidsaanpak die in het najaar gepresenteerd wordt. De voetganger speelt hierin een belangrijke rol. Bijna iedereen loopt, maar over het gedrag van de voetganger is weinig bekend. Wel ontvangt de gemeente regelmatig bericht over onveilige situaties in het verkeer voor de voetganger. Om inzicht te krijgen in het gedrag en de verkeersveiligheid worden verschillende experimenten uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een voetgangersvriendelijke stad.

Lopen in Rotterdam
De stad voetgangersvriendelijk maken staat ook hoog op de agenda van Rotterdam. De stad groeit en dit betekent meer druk op de openbare ruimte en het verkeersnetwerk. Meer ruimte voor lopen draagt bij aan de opgaves die de stad heeft, onder andere verduurzaming, economische groei, gezondheid en inclusie: een toegankelijk Rotterdam voor iedereen.

In oktober staat de stad daarom in het teken van Walk21, een internationaal voetgangerscongres voor professionals. Sprekers van over de hele wereld komen naar Rotterdam om te kijken naar de kansen en de uitdagingen. Meer informatie over het congres staat op www.walk21rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer,  bestuursvoorlichter wethouder Bokhove, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl