Direct naar de content

Veilig leren fietsen naar school doe je in het verkeer!

Praktisch Verkeersexamen voor alle basisscholen in Rotterdam

Veel kinderen gaan op de fiets naar de middelbare school. Een hele overgang, vooral omdat kinderen steeds minder zelf naar de basisschool fietsen of lopen. Het doen van het Praktisch Verkeersexamen kan kinderen helpen om veiliger naar de middelbare school te fietsen. In 2017 en 2018 maken Rotterdammers 4 Rotterdammers (R4R) en de gemeente Rotterdam mogelijk dat alle leerlingen uit groep 7 van de basisschool aan het verkeersexamen deelnemen. Wethouder Eerdmans (Verkeersveiligheid): “Rotterdam vindt het belangrijk dat kinderen de regels en risico’s in het verkeer kennen. Op welke verkeerssituaties let je, niet tegelijk whatsappen of nog even door rood fietsen. Ik roep de scholen op zoveel mogelijk mee te doen, om hun leerlingen meer ervaring op te laten doen in het verkeer.”

Het Praktisch Verkeersexamen is een examen op de fiets, waarbij kinderen in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben tijdens de verkeerslessen in de klas. Normaal gesproken organiseren scholen het verkeersexamen zelf, in samenwerking met ouders en politie. Omdat de organisatie veel tijd kost en scholen prioriteit moeten geven aan rekenen en taal, komt het verkeersexamen steeds minder voor. En dat terwijl verkeerslessen het meest effectief zijn als ze daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Oefenen
Om de verkeersveiligheid onder kinderen te bevorderen, kunnen de ruim 200 Rotterdamse basisscholen vanaf dit jaar hun leerlingen uit groep 7 inschrijven voor het verkeersexamen. Deze wordt in mei en juni afgenomen. Scholen hoeven zelf niets te organiseren. Hun leerlingen fietsen een route door de eigen woon- en schoolomgeving. Deze route wordt van tevoren bekend gemaakt, zodat ze het al kunnen oefenen. Langs de route – er komen 16 routes in heel Rotterdam – staan mensen die beoordelen of de kinderen op de juiste manier handelen.

Fietskeuring
Een veilige fiets is belangrijk voor deelname aan het verkeer. Daarom worden de fietsen op de dag van het examen gekeurd. Van tevoren wordt bekend gemaakt aan welke eisen de fietsen moeten voldoen. Op deze manier hebben de ouders de tijd om de fiets van hun kind in orde te maken. Ook wordt op de dag van het examen gekeken of de kinderen voldoende fietsvaardig zijn. De uitslag van het examen wordt binnen 3 werkdagen bekend gemaakt. Inschrijving en routes downloaden kan via de site www.fietsexamennederland.nl.

Meedoen
De gemeente ondersteunt het initiatief van de maatschappelijke business club R4R, die vorig jaar het verkeersexamen succesvol heeft terug gebracht bij de basisscholen in IJsselmonde, Charlois en Feijenoord. Voor de praktische uitvoering werken zij samen met Halo Jobbing, een bemiddelingsbureau voor sportstudenten. Halo organiseert het verkeersexamen ook voor basisscholen in Den Haag.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl
Of met R4R, Robin Westerveld, M 06-284777614 en rw@rotterdammers4rotterdammers.nl