Direct naar de content

Veertig procent minder uitstoot van roet door verkeer in drie jaar tijd

Rotterdams maatregelenpakket luchtkwaliteit 2015-2018 heeft stevig resultaat

De lucht in Rotterdam is schoner en gezonder dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de laatste evaluatie van de Koersnota Luchtkwaliteit. Het maatregelenpakket luchtkwaliteit zorgt voor deze stevige daling. "In 2018 wordt in Rotterdam 40% minder roet uitgestoten door verkeer dan drie jaar daarvoor. Dat laat deze laatste evaluatie zien. Een forse verbetering, die vooral ten goede komt aan de gezondheid van de Rotterdammers”, zegt wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid en mobiliteit). Hij overhandigde vandaag de resultaten aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

De luchtkwaliteit in Rotterdam was een paar jaar geleden slechter dan in veel andere Nederlandse steden en gebieden. De gemeente heeft daarom in 2015 samen met bewoners en bedrijven een samenhangend pakket van maatregelen opgesteld: de Koersnota Schone Lucht 2015-2018. Het pakket maatregelen moest zorgen voor 40% minder roetuitstoot (EC) door het verkeer in 2018 en een snellere afname van de concentratie NO2. Daarbij verschoonde de gemeente haar eigen vloot met 25%.

Stevige maatregelen, gezond resultaat
Uit metingen en berekeningen van TNO en DCMR blijkt dat de uitstoot van roet door verkeer op de helft van 2017 al met 36% was verminderd. Dit is geheel volgens verwachting en betekent dat de 40% afname van roet in 2018 wordt behaald. Er werd 16% minder NOx uitgestoten door verkeer. De maatregelen zorgen ook hier voor een snellere afname van schadelijke uitstoot door verkeer.

De afname is vooral het gevolg van de succesvolle sloopregeling en het weren van dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto's van voor 1992. Daarnaast is ingezet op meer laadpunten voor elektrisch rijden, schone stadslogistiek en schonere brandstoffen voor vrachtwagens, bussen en scheepvaart.
Voor verbetering van de doorstroming in de stad is in 2016 de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA) vastgesteld. Auto’s met bestemming binnenstad proberen we zoveel mogelijk op te vangen op onze P&R aan de rand van de stad. Het netwerk van openbaar vervoer is uitgebreid met onder andere de nachtmetro. De doorstroming van de fiets op drukke kruispunten is verbeterd en het aantal fietsparkeerplaatsen uitgebreid.

Een gezonde schone toekomst
De evaluatie laat zien dat de ingestelde maatregelen hun werk doen. De lucht in Rotterdam is schoner en gezonder geworden. Deze verschoning is groter en eerder bereikt dan zonder de maatregelen uit de Koersnota het geval zou zijn geweest. Voortzetten van de maatregelen is wel nodig om de luchtkwaliteit de komende jaren nog meer te verbeteren. Daarin wordt ook samengewerkt met het Rijk om ook landelijk extra maatregelen te nemen.

Uitspraak milieuzone
De evaluatie bouwt voort op metingen van juni 2017. Dit was voor de uitspraak van de rechtbank die oudere benzine/LPG personenauto’s van voor 1992 weer toeliet in het gebied van de milieuzone. Dit heeft gevolgen voor de resultaten op NOx in 2018. Er zal echter nog steeds een verbetering te zien zijn ten opzichte van drie jaar geleden naast de autonome verschoning. Deze verbetering is wel minder groot dan met de maatregel. Voor de afname van roet (EC) is er geen invloed. In april dient het hoger beroep van de gemeente Rotterdam tegen de uitspraak.

Lees de samenvatting van de evaluatie hier. Klik hier voor het volledige rapport.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Bijschrift foto: Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (links) neemt de evaluatie Koersnota Luchtkwaliteit in ontvangst van wethouder Pex Langenberg (rechts)