Direct naar de content

Veertien speelplekken veranderen in Rozenburg

In 2019 verandert de gemeente veertien speelplekken in Rozenburg. De kinderen en volwassenen die in de omgeving wonen denken vooraf mee over de veranderingen. Op dinsdag 26 juni deden 22 kinderen mee aan de eerste speurtocht en vertelden enthousiast over hun wensen voor het spelen in hun buurt.

Gemeente Rotterdam verandert in 2019 veertien speelplekken in de woonomgeving van de Vogelbuurt en een gedeelte van de Botenbuurt. Dit betekent dat er speelplekken worden verwijderd, aangepast en/of vernieuwd. De gemeente inventariseert het huidige gebruik en de toekomstige behoefte onder kinderen en volwassenen uit de buurt  op drie momenten. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en voor volwassenen volgt een bewonersavond.

Speurtocht op 26 juni

De eerste speurtocht was op dinsdag 26 juni in het gebied ten westen van de Lepelaarstraat. Tweeëntwintig kinderen hebben door het maken van opdrachten en beantwoorden van vragen enthousiast verteld over het spelen in hun wijk. Deze informatie is waardevol voor de gemeente zodat er een goed plan voor de veertien speelplekken gemaakt kan worden.

Tweede speurtocht en bewonersavond

Op 3 juli wordt de speurtocht ten oosten van de Lepelaarstraat gehouden. Op 12 juli is het de beurt aan de volwassenen. Zij krijgen tijdens een bewonersavond een terugkoppeling van de informatie uit de speurtochten en mogen zelf ook meepraten over het huidige gebruik en de toekomstige wensen.

Hoe verder?

Na de inventarisaties op 26 juni, 3 juli en 12 juli maakt de gemeente een conceptplan. De bewoners worden in oktober uitgenodigd voor een bijeenkomst waar het conceptplan besproken wordt. In de periode na deze bewonersavond wordt het plan bijgewerkt en definitief gemaakt. Voordat het wijzigen van de veertien speelplekken van start gaat ontvangen de direct omwonenden van de plek een brief over de startdatum en wat er precies verandert.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Monique van Leeuwen, communicatieadviseur rayon Zuid Buiten, gemeente Rotterdam, via 06 – 146 44 246 of mi.vanleeuwen@rotterdam.nl.