Direct naar de content

Veel animo voor kavels terrein Leonidas

Kamperen in tuin makelaar om straks droomhuis te kunnen bouwen

Terwijl nieuwe inschrijvers hun eerste stap zetten om te komen tot hun droomwoning, bouwen een paar kilometer verderop de eerste zelfbouwers hun duurzame woning op het voormalig hockeyterrein Leonidas. De laatste kavels op het terrein werden maandagochtend aangeboden. Om verzekerd te zijn van een kavel werd al acht dagen voor de start van de inschrijving het eerste tentje opgezet in de tuin van de makelaar.

De inschrijving voor de laatste tien Leonidaskavels aan de Kralinger Esch is vanmorgen van start gegaan. De 36 kavels uit eerdere verkoopfases waren al verkocht. Bij de inschrijving van de laatste tien kavels gold het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Daardoor gingen mensen ruim van tevoren kamperen om hun plek te verzekeren. “Het heeft de afgelopen week hard geplensd”, zegt wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie). “De inschrijvers hebben dus écht laten zien dat ze veel willen doen om hun droom te verwezenlijken. Ik heb er geen twijfel over dat ze samen een prachtige Rotterdamse woonwijk gaan bouwen. Ik ben erg blij dat ik vanmorgen het lange wachten heb kunnen belonen met hun inschrijving en een bos bloemen”.

Natuurlijk Wonen
Leonidas wordt een wijk volgens het concept ‘Natuurlijk Wonen’ waarbij wordt gebouwd met zoveel mogelijk natuurlijke materialen en minimaal energiegebruik. De huizen krijgen groene tuinen met een haag als erfafscheiding. De buurt wordt autoluw doordat geparkeerd wordt op een centrale parkeerplaats.
Er is gekozen voor een vernieuwende, klimaat adaptieve bouwwijze waarbij de bouw zich aanpast aan de kenmerken van het terrein en niet andersom. Zo mag de grond bijvoorbeeld niet worden voorbelast en opgehoogd en worden de huizen gebouwd als drijvende woningen of als echte paalwoningen. Bij dit eerste bewegen ze mee bij een dalende bodem, bij het laatste blijft de woning op hetzelfde niveau terwijl de bodem eronder daalt.

Storm
“Rotterdam biedt unieke plekken om je droomhuis te bouwen”, zegt wethouder Ronald Schneider. “Bij de eerste uitgifte van de kavels liep het al storm. En nu staan de mensen opnieuw in de rij. Daaruit blijkt dat veel mensen aan de slag willen met deze vernieuwende bouwwijze en dat onze stad in trek is. De gemeente geeft, hoe kan het ook anders in bouw- en experimentenstad Rotterdam, alle ruimte aan deze vernieuwende bouwers.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl