Direct naar de content

Vaststelling schetsontwerp Rijnhavenpark

Een uniek park in het centrum

Het havenbekken tussen de Wilhelminapier en Katendrecht verandert de komende jaren in een park met strand waar je kunt ontspannen, sporten, wandelen en kunt genieten met uitzicht op de haven: het Rijnhavenpark. Een veelzijdige én uitnodigende plek midden in het Rotterdamse centrum. Vandaag stelde het college het schetsontwerp voor het park in de Rijnhaven vast dat door het New Yorkse bureau voor landschapsarchitectuur Michael van Valkenburgh Associates (MVVA) is gemaakt.

Levendig park
Wethouder Kurvers (Bouwen en Wonen) over het ontwerp: “Ooit was Rijnhaven een belangrijke, levendige haven. Daar is nu niet veel meer van over. Met de komst van het Rijnhavenpark wordt het een geweldige plek, waar alle Rotterdammers over een paar jaar kunnen gaan genieten van groen en water. Het park biedt een mooi uitzicht op het water van het havenbekken van de Rijnhaven, de skyline van de stad en heeft straks ook een uniek stadsstrand.” Elk deel van het toekomstige park zorgt ervoor dat er verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Of je nu een boek wilt lezen, voetballen, picknicken, een voorstelling of concert wil bijwonen of naar een zonsondergang wil staren: veel is mogelijk, rust naast reuring.

Volgens MVVA moet een park vriendelijk en uitnodigend zijn en is een afwisseling tussen ‘cultuurlijke’ en ‘natuurlijke’ landschappen belangrijk. ‘Cultuurlijke’ parksferen zijn pleintjes, esplanades, en elementen zoals gazons die ruimte bieden voor picknicks, informele sportactiviteiten en bijeenkomsten. ‘Natuurlijke’ landschappen geven meer het gevoel van echt in de natuur te zijn met veel planten, bomen en struiken, kronkelende paden en hoogteverschillen. Een zorgvuldig beplantingsschema dat ervoor gaat zorgen dat het park het hele jaar door groen is, geeft het Rijnhavenpark een uniek karakter. Het Rijnhavenpark is zo ontworpen dat het park een grote toestroom van bezoekers aan kan, maar dat het ook als stil en rustig kan worden ervaren.

Nieuw leven voor Rijnhaven
“Door de bouw van ongeveer 2.500 woningen is in de toekomstige Rijnhaven ruimte voor starters, gezinnen en senioren, die volop gebruik kunnen maken van de recreatieve mogelijkheden pal voor hun deur. Er komen sociale huurwoningen en koop- en huurwoningen in het midden en hogere segment”, zegt wethouder Kurvers. Het park is bedoeld voor alle Rotterdammers die in het centrum van de stad willen genieten van groen en water. Voor de bebouwing en het park wordt 8 hectare land aangewonnen in de Rijnhaven. Drijvende parken die aan de noordelijke (Wilhelminapier) en zuidelijke (Katendrecht) kademuren zijn gekoppeld, vormen een aanvulling op een nieuw park van 6,5 hectare dat op het gedempte land aan de oostkant komt (zijde Posthumalaan). Alles wordt met elkaar verbonden door wandelpaden, die op verschillende manieren een rondgang om en deels over het water mogelijk maken. Bewoners en bezoekers worden verwelkomd langs twee nieuwe pleinen naast de metrostations: het Luxorplein in het noordoosten en Metro Plaza in het zuidoosten.

Veel belangstelling van omwonenden
De omwonenden van de Rijnhaven waren najaar 2021 uitgenodigd om hun reactie te geven op het ontwerp. Ruim 600 betrokkenen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. De reacties waren zeer positief over het schetsontwerp. Het beeld: veel ruimte voor flaneren, actief bewegen en spel maar ook voor rust en verblijf in het toekomstige park. De afwisseling in de beplanting, het gebruik van het water en de open ruimtes spraken erg tot de verbeelding. Doordat het college nu heeft ingestemd met het schetsontwerp wordt de komende maanden verder gewerkt aan het echte inrichtingsplan waarvoor ook weer inbreng van de omgeving wordt gevraagd.

Het Rijnhavenpark maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Rijnhaven. Met deze ontwikkeling wordt een inclusieve stadsuitbreiding, een spectaculaire skyline en een nieuw park gerealiseerd. Het geheel vormt het sluitstuk van de Kop van Zuid. Het Rijnhavenpark is een van de zeven grote stadsprojecten die zorgen voor vergroening van de openbare ruimte in de stad.

Afbeeldingen

  • Impressies Rijnhavenpark, publicatie onder vermelding van MVVA