Direct naar de content

Vanaf maart 2022 is de Wijk aan Zet

39 wijkraden in nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie

Op 16 maart 2022 kiezen Rotterdammers niet alleen de nieuwe gemeenteraad, maar ook welke wijkgenoten zitting gaan nemen in hun nieuwe wijkraad. Alle bewoners van 16 jaar en ouder kunnen zich kandideren om wijkraadslid te worden en vier jaar lang hun wijk te vertegenwoordigen. Na de verkiezingen vormen 39 wijkraden de basis voor de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie. Daarin krijgen bewoners meer te zeggen over hun directe omgeving en werken ze samen met maatschappelijke organisaties, wijkraden en gemeente aan de wijk. Op het digitale platform Mijn Rotterdam kunnen bewoners meebeslissen over wijkplannen en bewonersinitiatieven. Vanaf maart 2022 is de Wijk aan Zet.

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het raadsvoorstel Regelgeving Wijk aan Zet naar de Gemeenteraad gestuurd, waarin de regels over zaken als de verkiezingen, taken en bevoegdheden, en vergoedingen voor wijkraadsleden worden beschreven. De Raad neemt hierover in oktober een besluit. Daarnaast heeft het college een implementatieplan meegestuurd over wat er de komende tijd allemaal wordt geregeld om de Wijk aan Zet in de praktijk te brengen.

Wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen): “Met de Wijk aan Zet zorgen we dat bewoners meer te zeggen krijgen over de omgeving waarmee zij zich het meest verbonden voelen: hun wijk. En om te zorgen dat de wensen van de wijk ook echt ten uitvoer worden gebracht, verkleinen we de afstand tussen ‘de Coolsingel’ en de Rotterdammer. Dat doen we door als gemeente vanuit de wijk te gaan werken, samen met bewoners en wijkraden. Na een lang en mooi democratisch proces met de stad en de gemeenteraad krijgt onze nieuwe wijkdemocratie nu echt vorm. De komende maanden bouwen we verder, zodat de wijk vanaf maart 2022 aan zet is. Tegen alle Rotterdammers zeg ik: doe mee! Het is jullie wijk, en jullie stad.”

39 wijken, 39 wijkraden
Rotterdam kent straks 39 wijken en 39 wijkraden. De verdeling van de wijken staat op onderstaande kaart. Zo krijgt het gebied Kralingen-Crooswijk straks twee wijkraden, Kralingen en Crooswijk, en vormen bijvoorbeeld Bospolder-Tussendijken en Spangen één wijk met één wijkraad. Afhankelijk van het inwonertal in de wijk krijgen wijkraden 7 tot 9 zetels. De kleine kernen Hoek van Holland en Rozenburg krijgen 11 zetels, en Pernis 9.

Taken wijkraden
De wijkraden vormen de spil in de samenwerking tussen bewoners, organisaties, ondernemers en gemeente. Hun taken bestaan o.a. uit het verbinden, activeren en vertegenwoordigen van de wijk, het opbouwen van netwerken in de wijk en het aanjagen van participatie. Ze geven ongevraagd advies aan het stadsbestuur en sluiten samen met bewoners, organisaties en gemeente een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Daarin worden wijkplannen vastgelegd en heldere afspraken gemaakt over de participatie van bewoners bij stedelijke thema’s die de wijk raken. De wijkplannen worden uitgevoerd met budget van de gemeente. Wijkraden krijgen een onafhankelijke ondersteuning die hen helpt bij het uitvoeren van hun taken.

Mijn Rotterdam
Op het digitale participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl kunnen Rotterdammers straks onder andere meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft, ideeën aandragen en kiezen welke bewonersinitiatieven in hun wijk gehonoreerd en uitgevoerd worden. De naam Mijn Rotterdam is afgelopen juni gekozen door Rotterdammers zelf. Mijn Rotterdam is op dit moment volop in opbouw en wordt op meerdere plekken in de stad getest.

Verkiezingen
Op 16 maart 2022 kiezen wijkbewoners, naast de leden van de gemeenteraad, de vertegenwoordigers van hun wijk. Iedere wijkbewoner van 16 jaar of ouder kan zich verkiesbaar stellen, of diegene nu aangesloten is bij een politieke partij of niet. Verkiezingen vinden namelijk plaats op persoonlijke titel.

Coolsingel ook aan zet
De Wijk aan Zet, dat betekent ook ‘de Coolsingel’ aan zet. Wethouder Arjan van Gils (Organisatie): “De Wijk aan Zet vraagt ook van de medewerkers van de gemeente een andere manier van werken. De wijk in en het gesprek aangaan met de bewoners, oor hebben voor de behoeftes en geluiden uit de wijk. Rotterdammers zijn enthousiast en hebben vele mooie ideeën. We moeten ervoor zorgen dat deze ideeën niet vastlopen in regels en procedures”.  Hoe dit gaat gebeuren, wordt eveneens uitgewerkt in het implementatieplan. “Iedere wijk is anders. Dit vraagt ook een andere kijk, van zowel de Rotterdammers, de gemeente, als alle andere partners in de stad”, aldus Van Gils.

39 wijkhubs
Bewoners, wijkraadsleden, organisaties en ambtenaren werken samen aan de wijk vanuit een wijkhub: een laagdrempelige, fysieke ontmoetingsplaats op een centraal punt in de wijk. Door vanuit de wijk te werken is de gemeente beter benaderbaar, krijgen ambtenaren een beter gevoel van wat er in de wijk speelt. De wijkraad kan er vergaderen en bewoners kunnen aankloppen voor vragen. Hoe de wijkhubs precies zullen worden bemand, wordt de komende tijd nader uitgewerkt. In totaal komen er 39 wijkhubs, één in elke wijk.

Wijkmanagers
De wijkmanagers van de gemeente waren al een belangrijke spil in de samenwerking tussen lokale vertegenwoordigers, bewoners en de gemeente. In de Wijk aan Zet wordt hun positie versterkt. Wijkmanagers krijgen een stevig mandaat, zodat de stem van de wijk via hen harder doorklinkt in de gemeentelijke organisatie. Ook krijgen wijkmanagers jaarlijks ‘handgeld’ om kleine, prangende zaken in de wijk te financieren.

Kijk hier voor alle informatie over de Wijk aan Zet.

Afbeeldingen

  • Rotterdam in 39 wijken. Kaart: Gemeente Rotterdam, afdeling Basisinformatie.