Direct naar de content

Van havenzooi naar werelds mooi tijdens havendagen

Tientallen vrijwilligers gaan samen met bezoekers van de Wereldhavendagen plastic inzamelen voor de bouw van een boot die plastic uit het Rotterdamse water haalt. Op deze manier willen gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam bezoekers bewust maken van het belang van een schone en circulaire stad.

Veel van de vrijwilligers gaven zich al lang van tevoren op voor de ‘Aan de Bak’-opruimactie om tijdens de Wereldhavendagen plastic te verzamelen rondom het festivalterrein. De gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam moedigen bezoekers en voorbijgangers dit weekend aan om plastic in de daarvoor bestemde afvalbak te gooien. De Rotterdamse wethouder duurzaamheid en energietransitie Arno Bonte geeft aan het scheiden van afval belangrijk te vinden. Je zorgt zo dat het afval niet in de rivier waait en in de zee terecht komt. Het verzamelde plastic bij de Wereldhaven krijgt nu een tweede leven als elektrische sloep: een Gouden Plastic Whale. Die boot zal op haar beurt weer plastic de Rotterdamse wateren gaan vissen. "Zo is het cirkeltje weer rond. Een waardevol en goed initiatief dat bijdraagt aan de afvalverminderingsopgave en de hergebruikambitie van Rotterdam. Met andere woorden: van havenzooi naar werelds mooi!”, aldus Bonte.

Rotterdam als circulaire hotspot
De Rotterdamse haven speelt een belangrijke rol in de transformatie naar een circulaire economie. Veel van de goederen en grondstoffen die er worden overgeslagen verdwijnen de komende jaren. Transport over land en water wordt bovendien steeds duurzamer en er is meer aandacht voor het zwerfvuil in de voormalige stadshavens en de Nieuwe Maas. Bonte: “Het is dan ook logisch dat gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zich samen inzetten voor een schone en circulaire stad. Dat doen we onder andere door innovatieve opvangsystemen in het water en opruimacties zoals deze.”

Van zooi naar mooi
De inzet tijdens de Wereldhavendagen is onderdeel van een brede campagne die Rotterdammers met een knipoog bewust maakt van de noodzaak om anders met afval om te gaan. Afval is namelijk helemaal geen afval. Het is een grondstof of zelfs een halffabricaat. Afval is goud waard en goud gooi je ook niet zomaar weg. Als we dat met zijn allen beseffen, gaan we in Rotterdam samen van zooi naar mooi!


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Vragen over de Plastic Whale: Karin Hillen; karin@plasticwhale.org, 06 100 18 692

*De publiekscampagne ’Van zooi naar mooi’ is dit jaar gelanceerd door de gemeente Rotterdam. Deze campagne brengt de ambities van Rotterdam om in 2050 volledig circulair te zijn bij een breed Rotterdams publiek voor het voetlicht. Het moment werd gemarkeerd door de onthulling van twee ‘hybride gouden vuilniswagens’ die voor de campagne zijn omgedoopt tot ‘goudtransport’. In het verlengde werden twee milieuparken ‘goudmijnen’. In de campagne staan tevens ‘vijf gouden van zooi naar mooi tips’; Tips die concreet handelingsperspectief bieden om als Rotterdammer mee te doen met de circulaire ambities. De campagne is daarmee ook een uitnodiging en uitdaging aan Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven om met ideeën te komen.