Direct naar de content

Van Ghentkazerne blijft in Rotterdam

Mariniers opleidingscentrum en Korps Mariniers behouden voor de stad

De Minister van Defensie heeft besloten dat het Mariniers opleidingscentrum nog zeker 25 jaar in de Rotterdamse Van Ghentkazerne blijft. Eind vorig jaar dreigde sluiting als gevolg van bezuinigingen bij Defensie. Dit voornemen ging vele Rotterdammers aan het hart. Op initiatief van Rotterdam hebben de afgelopen maanden gemeente, het ministerie van Defensie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de Van Ghentkazerne voor Rotterdam te behouden, en dat is gelukt. Gemeente, Veiligheidsregio en Politie worden medegebruiker van de kazerne en de samenwerking met het Korps Mariniers wordt geïntensiveerd. De mariniers blijven een bijdrage leveren aan stad en haven op sociaal en veiligheidsgebied.

Het college van B en W gaat met Defensie en de Mariniers in gesprek over de vervolgstappen nu de Van Ghentkazerne voor Rotterdam behouden blijft. Burgemeester Aboutaleb: “Dit is een fantastisch resultaat en vele Rotterdammers met mij zijn ongelofelijk blij dat de historische band tussen de Mariniers en Rotterdam behouden blijft. Dank aan alle betrokken Rotterdammers, die ons de afgelopen tijd steunden in onze strijd om de Van Ghentkazerne voor de stad te behouden.”

Met de plannen dragen de verschillende partijen (gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ministerie van Veiligheid en Justitie) voor € 1,8 miljoen bij aan de exploitatiebegroting van Defensie voor de Van Ghentkazerne. Omdat onderdelen van onder meer de gemeente en de Veiligheidsregio naar de kazerne verhuizen, betreft dit bedrag grotendeels bestaande huisvestingsbudgetten. Daarnaast levert de gemeente Rotterdam een financiële bijdrage aan het Mariniersmuseum. Binnen de begroting en meerjarenramingen van de gemeente Rotterdam is ruimte gevonden voor een totale jaarlijkse bijdrage van € 0,9 miljoen.

Het Mariniers opleidingscentrum heeft 177 vaste medewerkers en 600 tot 800 jongeren in opleiding. Het onderbrengen van trainingsfaciliteiten voor de gemeentelijke Stadswachten, evenals eenheden van de brandweer, ambulancediensten en opleidingen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, opent de weg naar intensievere samenwerking op het gebied van training en opleiding. Bovendien heeft de aanwezigheid van het Korps Mariniers een positieve invloed op de concurrentiepositie van Rotterdam als veilige wereldhaven.

Historische band
In 1817 werd het Korps gelegerd in een kazerne in Rotterdam. In de meidagen van 1940 ging de oude Marinierskazerne aan het Oostplein verloren door een overslaande brand na het bombardement. Op die plaats staat nu het Mariniersmonument. Veel oudere Rotterdammers weten nog goed hoe dapper de Mariniers de stad verdedigden, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Lees ook de brief van het college van B en W aan de gemeenteraad (Pdf) over de Van Ghentkazerne.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl