Direct naar de content

Vakbroeders en partnerbedrijven sluiten Jongerenakkoord af

Midden in de Werkweek 'Matchen op Werk' ondertekenden wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie), jongerenorganisatie Vakbroeders en vijf partners in de schilders- en onderhoudsbranche een jongerenakkoord. Op dit moment zijn er twintig Jongerenakkoorden afgesloten met als doel de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Door het afsluiten van het Jongerenakkoord zorgt Vakbroeders er samen met partnerbedrijven Kloet Onderhoud, Willems Vastgoedonderhoud, Hoftijzer, Smits Vastgoedzorg en De Goede Vastgoedonderhoud voor dat meer jongeren duurzaam aan de slag kunnen als vakman of –vrouw. Gezamenlijk hebben zij 38 jongeren uit Rotterdam een stage- of leerwerktraject aangeboden. Een kwart van de schilders is ouder dan 55 jaar. Daardoor is de uitstroom in de schilders- en onderhoudsbranche straks groter dan de instroom. Tegelijkertijd neemt de vraag naar professionele schilders toe. Dit leidt op den duur tot een tekort. Voor de jongeren betekent het dat zij een vak leren in combinatie met het behalen van een startkwalificatie of certificaat en duurzaam doorstromen naar een baan in deze branche. De onderhoudsbedrijven investeren graag in deze vakkrachten van de toekomst. In 2016/2017 biedt Vakbroeders met partners stage- of leerwerktrajecten aan voor 60 Rotterdamse jongeren, voornamelijk jongeren uit Rotterdam Zuid, met als doel een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Vakkrachten van de toekomst
Met het actieplan ‘Jongeren aan de slag’ zet gemeente Rotterdam deze collegeperiode hoog in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Veel Rotterdamse jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt en zijn op zoek naar werk. De gemeente zorgt er met initiatieven, zoals het afsluiten van Jongerenakkoorden tussen werkgevers en onderwijs, voor dat de samenwerking tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs gestimuleerd wordt. Jongeren gaan direct bij een werkgever aan de slag waardoor bedrijven kennis maken met deze jongeren. Ook worden jongeren opgeleid tot vakkrachten van de toekomst en de lijn naar werk is direct gelegd. In 2016 heeft het programma 'Jongere naan de slag' ruim 523 jongeren naar werk begeleid onder andere door het afsluiten van Jongerenakkoorden.

Leerwerkplekken
Vakbroeders wil een stevige toekomst voor jongeren en voor het vakmanschap. Daarom creëren zij samen met partners in de schilder- en onderhoudsbranche en het onderwijs stage-, leerwerk- en werkervaringsplekken voor jongeren van 16 t/m 27 jaar in hun eigen wijk of stad. Het vak leren de jongeren van ervaren leermeesters en docenten. Daarnaast kunnen jongeren rekenen op een social coach die ondersteuning biedt op werk, school en privé.

Werkweek Matchen op Werk
De ministeries SZW en OCW en de arbeidsmarktregio's organiseren van maandag 13 tot vrijdag 17 februari 2017 de WerkWeek Matchen op Werk. Er vinden evenementen plaats waar jongeren en werkgevers elkaar ontmoeten om de match op werk of op stage te maken. De Rotterdamse WerkWeek is een samenwerking van gemeenten, het WerkgeversServicepunt Rijnmond, UWV en samenwerkingspartners in de regio, zoals werkgevers, scholen en maatschappelijke organisaties betrokken bij 'Jongeren aan de Slag'.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl