Direct naar de content

Vakantiescholen openen deuren

Rotterdamse leerlingen frissen kennis op in vakantietijd

Doorleren tijdens de zomervakantie, in Rotterdam gebeurt het volop. Op Rotterdamse basisscholen, middelbare scholen en mbo's kunnen leerlingen in zo'n 80 vakantieklassen achterstanden wegwerken. Bovendien kunnen ouders de klas in om bijgespijkerd te worden.

In vakantieklassen wordt de lesstof herhaald of worden leerlingen klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Ze gaan in groepjes aan de slag en krijgen vaak individuele begeleiding. Het leren en oefenen wordt afgewisseld met excursies, werkbezoeken en (sport)activiteiten.

Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg): ,,Door de combinatie van leren en ontspanning worden flinke stappen gemaakt. Het helpt enorm als weggezonken kennis wordt teruggehaald of alsnog wordt bijgebracht tijdens de lange vakantieweken. Het maakt dat de leerlingen met zelfvertrouwen aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.’.

Ook in het mbo draaien deze zomer bijspijkerprogramma’s. Er gaan 18 vakantieklassen in het mbo van start, waarvan een deel voor startende mbo-ers in het hbo. De mbo-instellingen Albeda College en Zadkine en de hbo-instellingen InHolland en Hogeschool Rotterdam bieden studenten de kans om goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te beginnen. “Je frist je kennis echt weer op. We kregen bijvoorbeeld staartdelingen en ik wist niet precies meer hoe dat moest. Het werd rustig uitgelegd en je had alle tijd om te oefenen”, aldus een student.

Naast klassen voor de doorgaande leerlijn, kunnen mbo-leerlingen achterstanden wegwerken. Zij kunnen naar school op een locatie van de onderwijsinstelling waar zij een opleiding volgen. Na afloop krijgen studenten een certificaat. Ook voor ontspanning en nader kennismaken met medestudenten, het gebouw én docenten is voldoende ruimte.

Ouders

De Vakantieschool is het uitgelezen moment om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind. Scholen die extra aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid hebben voor ouders een speciaal lesaanbod. Voor bijvoorbeeld computergebruik, taal en museabezoek.

Uitvoering

De Vakantieschool is een project van het programma Beter Presteren dat zich in de periode 2011 – 2014 richt op het verbeteren van onderwijsresultaten in Rotterdam. Ook de komende jaren blijven de vakantiescholen bestaan.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl