Direct naar de content

Update raadsvergadering

Donderdag 29 november en donderdag 6 december, 10.00 uur, raadzaal

De raadsvergadering van 29 november is geschorst tot donderdag 6 december 10.00 uur. De volgende verzoeken om beraadslaging worden dan behandeld:

Aansluitend vindt er een reguliere actualiteitenraad plaats.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.