Direct naar de content

Update commissiebericht

Commissievergaderingen 10 en 11 juni

Subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
Datum: maandag 8 juni
Aanvangstijd: 17.30 uur

Commissievergadering

 • Over Advisering voortgangsrapportage 2020
 • Jaarrekening en jaarverslag 2019

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 10 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Erfgoedverordening Rotterdam 2020
 • Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020
 • Afdoeningsvoorstel motie Nida e.a. ‘Bevries de huren’
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Bouwwoede op Katendrecht

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 10 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Jaarrekening 2019 – onderdeel zorg & welzijn
 • Concept beleidsplan zorg & welzijn
 • Brief van gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam – Rijnmond (GGD – RR) over begroting 2021 en jaarverslag 2019
 • Jaarstukken 2019 Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond en begroting

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 10 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak armoede waaronder Lage Inkomensmonitor en Monitor Schuldenaanpak
 • Leven onder de armoedegrens
 • Laat jongeren niet stikken tijdens de Coronacrisis

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 11 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Jaarrapportage 2019, aanpak ondermijning
 • Evaluatie incident BOA’s Oldegaarde

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies zoveel mogelijk digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via rotterdam.raadsinformatie.nl.