Direct naar de content

Uitzicht op herstel Rotterdamse economie

Eerst nog lichte daling in 2014 maar daarna groei verwacht werkgelegenheid

Rotterdam lijkt economisch meer de wind in de zeilen te krijgen. Met lichtpunten zoals een sterk maritiem cluster, versteviging van de ICT- en mediasector en ruimte voor ondernemers zijn de vooruitzichten gunstig. Voor 2014 wordt een lichte groei van de Rotterdamse economie verwacht (tussen de 0,25% en 0,75%). Een ander lichtpuntje is dat de economie in de regio Rotterdam in 2012 weliswaar kromp (met 0,8%) maar een stuk minder dan de landelijke trend (krimp van 1,2%). In het derde kwartaal van dat jaar tekende zich een herstel af en was er uiteindelijk een groei van 0,7%. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren zal doorzetten. Dit zijn conclusies uit de jaarlijkse Economische Verkenning Rotterdam (EVR) die vandaag gepresenteerd is door de Rotterdamse wethouders Jeannette Baljeu, Korrie Louwes en Hamit Karakus.

Ondanks de recessie zijn er nog voldoende kansen voor de Rotterdamse economie. De verwachting is dat de werkgelegenheid in 2014 nog wel licht daalt en de werkloosheid stijgt. Maar na 2014 zal de werkgelegenheid zich stabiliseren om vervolgens weer licht te groeien.

Aantrekkelijke vestigingsplaats
Rotterdam blijkt ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven. De afgelopen vier jaar zijn 101 bedrijven intensief begeleid om zich in Rotterdam te vestigen. Goed voor 6.000 arbeidsplaatsen in de komende jaren. 

Studenten aan het hoger onderwijs en hoogopgeleiden vinden hun weg in Rotterdam. Het aandeel hoogopgeleiden is in het afgelopen jaar met 11%-punt gestegen tot 37%. Het aandeel hoger opgeleiden onder de beroepsbevolking in Rotterdam is 108.000 tegenover 75.000 lager opgeleiden. Ook is de afgelopen jaren een trend waar te nemen van een stijging van het opleidingsniveau. Bijna 60% van het aantal studenten dat in Rotterdam woont, studeert aan een hbo-instelling en het Wetenschappelijk Onderwijs. Het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt is nu 82.500. 

Ook bezoekers weten Rotterdam ondanks de crisis goed te vinden. Het aantal bezoeken aan de binnenstad is gestegen na de terugloop in 2012 ten aanzien van het topjaar 2011. Het aantal hotelovernachtingen stijgt eveneens gestaag. In 2013 waren weer meer hotelovernachtingen dan een jaar eerder.

Innovatieve stad
Voor de Rotterdamse economie liggen er kansen in verschillende clusters. Zo bewijst Rotterdam zich steeds meer als innovatieve stad, vooral op het gebied van ICT en Media. Het is een jonge sector in Rotterdam maar wel een die steeds meer mogelijkheden krijgt en zorgt voor een innovatieve impuls in andere sectoren. De directe toegevoegde waarde van de haven voor de regio Rijnmond stijgt nog steeds. Rotterdam behoort ook op het gebied van maritieme dienstverlening tot de wereldtop.
Daarnaast verkent de gemeente Rotterdam samen met het bedrijfsleven de mogelijkheden rond het foodcluster, de clean tech delta en medical delta.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met