Direct naar de content

Uitvaart in eigen cultuur en traditie in Rotterdam

Locaties voor Islamitische en hindoestaanse uitvaart in Rotterdam

De gemeente heeft twee locaties op het oog die als laatste rustplaats kunnen worden ingericht voor Islamitische en Hindoestaanse Rotterdammers. Komende tijd wordt naar deze twee locaties een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dit komt voort uit het advies dat de Taskforce ‘Begraven en Cremeren voor alle Rotterdammers’ eind vorig jaar heeft uitgebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Er is onder diverse geloofsgemeenschappen in Rotterdam een grote behoefte aan een eigen begraafplaats of uitvaartplek, zo wijst onderzoek uit van de Taskforce Begraven en Cremeren. Deze Taskforce bestaat uit mensen met verschillende religieuze achtergronden, vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente.

Uitvaart in eigen cultuur en traditie

‘Elke Rotterdammer, met welke geloofsovertuiging dan ook, moet in Rotterdam een laatste rustplaats kunnen vinden, met een uitvaart overeenkomstig hun eigen cultuur, tradities en gebruiken’, aldus wethouder Bert Wijbenga (integratie en buitenruimte). ‘Als we verwachten dat iedereen vanaf het eerste begin meedoet in onze Rotterdamse samenleving, dan is het niet meer dan logisch dat je hier ook je laatste rustplaats kan vinden’, zo meldt ook het coalitieakkoord 2018-2022.

De gemeente gaat onder andere een haalbaarheidsonderzoek doen naar een locatie voor een zelfstandige islamitische begraafplaats aan de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid. De gemeente doet dit onderzoek in samenwerking met een initiatiefgroep, met onder andere ondersteuning van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). Het onderzoek is naar verwachting in oktober 2021 afgerond.

Het gaat om een locatie direct ten zuiden van de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam, tussen de wijken Zuidwijk en Lombardijen in Rotterdam-Zuid. Tot nu toe heeft Rotterdam geen zelfstandige islamitische begraafplaats.

Locatie islamitische begraafplaats

De beoogde locatie aan de Maeterlinckweg bestaat uit een bosplantsoen, is volledig omringd door water en niet toegankelijk voor publiek. Er zijn geen woningen in de directe nabijheid. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook de afwikkeling van het verkeer. Als het haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt, dan komt er voor de bomen en het andere groen dat plaats moet maken voor de islamitische begraafplaats, elders in Rotterdam-Zuid net zoveel vervangend groen terug.

Wensen hindoegemeenschap en Liberaal Joodse gemeenschap

Ook de hindoegemeenschap en de Liberaal Joodse gemeenschap in Rotterdam hebben behoefte aan een eigen plek voor uitvaarten, zo blijkt uit onderzoek van de Tasforce Begraven en Cremeren. De hindoegemeenschap wil graag een vaste uitvaartplaats aan stromend water, waar hindoe-uitvaarten ongestoord kunnen plaatsvinden. De vertegenwoordigers van de hindoegemeenschap hebben een voorkeur voor een as-uitstrooiplaats bij een steiger aan de Delftse Schie, vlakbij de begraafplaats Hofwijk. De gemeente ondersteunt deze wens en gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van een as-uitstrooiplaats op deze locatie. In het eerste kwartaal van 2021 moet duidelijk zijn of hier een uitvaartplaats kan komen.

Voor de Liberaal Joodse gemeenschap wordt nog gezocht naar een locatie voor een eigen begraafplaats.

Wethouder Wijbenga is tevreden met deze belangrijke stap; ‘Ruim twee jaar geleden begon ik als bestuurder aan de opdracht om meer positiefs te halen uit de diversiteit die Rotterdam kenmerkt. Rotterdammerschap is onze verbintenis, daarop ligt wat mij betreft de nadruk. Het is een mooie gedachte dat onze stad als laatste rustplaats kan dienen voor iedereen die daar zijn of haar hele leven met plezier heeft gewoond en gewerkt. Ik heb er vertrouwen in dat, samen met de betrokken partijen, wij dit snel voor elkaar gaan krijgen.’