Direct naar de content

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen in Rotterdam

De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen vindt traditioneel plaats op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. In totaal worden er 43 personen gedecoreerd: 31 personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 11 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 1 persoon tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In deze tabel staan hun namen, alfabetisch gerangschikt per gebied. Dit overzicht wordt op vrijdag 25 april gepubliceerd op www.rotterdam.nl.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of ter gelegenheid van Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).

Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Kijk op http://www.rotterdam.nl/product:koninklijke_onderscheidingen hoe dat in zijn werk gaat.
Meer informatie over het decoratiestelsel vindt u op www.lintjes.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl