Direct naar de content

Uitnodiging

Presentatie eindverslag Referendumcommissie

Op 13 april presenteert de referendumcommissie haar eindverslag over het raadgevend stadsreferendum over de Woonvisie 2030. Haar verantwoording, bevindingen en aanbevelingen heeft de commissie verwoord in dit eindverslag. De presentatie start om 12.00 uur in zaal 7 van het stadhuis. Voorzitter Saskia J. Stuiveling overhandigt daarna het rapport aan burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Op woensdag 30 november 2016 is er in Rotterdam een raadgevend stadsreferendum gehouden over de Woonvisie 2030. Voor activiteiten die tot doel hadden het publieke debat over de Woonvisie te bevorderen kon subsidie aangevraagd worden. De onafhankelijke referendumcommissie heeft 18 subsidieaanvragen gehonoreerd.

De onafhankelijke referendumcommissie verdeelde de toegekende budgetten, verstrekte de aangevraagde subsidies. Verder adviseert de commissie over klachten over de gemeentelijke voorlichting en behandelt de commissie klachten over de gesubsidieerde campagnes en de uitvoering daarvan.

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad en wordt gevormd door Leyla In, Mil van Leeuwen, Linze Schaap, Wim van Sluis en Saskia J. Stuiveling (voorzitter). De referendumcommissie is voor zes jaar benoemd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.