Direct naar de content

Uitnodiging vergadering gebiedscommissie Hoek van Holland 27 september

De gebiedscommissie vergadert voor het eerst in De Hoekstee, Mercatorweg 50

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de gebiedscommissie Hoek van Holland in De Hoekstee. De vergadering begint om 20:00 uur met een presentatie aan de gebiedscommissie over de plannen van de gemeente rondom August Reitsmahuis (ook wel bekend als Nivonhuis).

Dit jaar heeft de gemeente het pand overgenomen van Nivon. Omdat het August Reitsmahuis al enige jaren niet actief gebruikt wordt, wil de gemeente dit pand aan Nieuwlandsedijk verkopen en er een nieuwe bestemming aan geven. Mede gezien de bijzondere historische waarde, wil de gemeente de gebiedscommissie en omwonenden van het pand informeren over de plannen voor dit pand. Hiervoor moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Daarna kan het August Reitsmahuis te koop worden aangeboden. Dit zal medio 2019 zijn.

De complete agenda van de gebiedscommissievergadering op donderdag 27 september vindt u op https://bit.ly/2pquWNc Omwonenden van het August Reitsmahuis worden per brief uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

De gebiedscommissievergadering start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Locatie: De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het gebied Monique van Leeuwen 06 146 44 246 mi.vanleeuwen@rotterdam.nl