Direct naar de content

Uitgaan in Rotterdam als zeer veilig beoordeeld, maar uitgaanspubliek ervaart veel seksueel grensoverschrijdend gedrag

Belevingsonderzoek Rotterdamse horeca geeft divers beeld

Uit een belevingsonderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Rotterdamse horeca blijkt dat tweederde van de ondervraagden met dit gedrag te maken heeft. Tegelijkertijd beoordeelt dezelfde groep het veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan met het rapportcijfer 8,9. Het Rotterdamse college gaat naar aanleiding van deze cijfers het gesprek aan met de Rotterdamse horeca om samen tot maatregelen te komen die grensoverschrijdend seksueel gedrag tijdens het uitgaan moeten beperken.

De cijfers komen uit een onderzoek van het Risbo instituut (Erasmus Universiteit Rotterdam), dat burgemeester Aboutaleb afgelopen maanden heeft laten uitvoeren. In het onderzoek staat de vraag centraal hoe seksueel overschrijdend gedrag tijdens het uitgaan wordt beleefd en hoe hier mee wordt omgegaan. Wethouder Wijbenga (o.a. Handhaving): ‘Het onderzoek laat zien dat het uitgaanspubliek in Rotterdam zich veilig voelt. Tegelijkertijd zien we ook dat tweederde van de ondervraagden seksueel grensoverschrijdend gedrag ondervindt. Dat is niet acceptabel en voor het college dan ook reden om dit aan te pakken. Rotterdam moet een veilige en ontspannen stad zijn voor iedereen.’

Belevingsonderzoek
In het belevingsonderzoek onder 580 respondenten geeft 77% van de vrouwelijke en 46% van de mannelijke uitgaanders aan dat zij in het afgelopen jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de Rotterdamse horeca. Ook professionals zoals politie en beveiliging in het nachtleven geven aan dat het onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Met name het jongere vrouwelijke publiek begeeft zich vaak in een kwetsbare positie, waarbij het zwaartepunt ná het uitgaan op straat ligt.

Desalniettemin hebben de respondenten Rotterdam het algemene veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan beoordeeld met een 8,9. Dit hoge cijfer laat zien dat Rotterdam een levendige stad is waar het publiek met plezier uitgaat. Om dit gevoel te versterken, gaat de gemeente aan de slag om de normalisatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en de bewustwording bij zowel het publiek als professionals te vergroten. Zo zal het onderwerp onderdeel uit kunnen maken van trainingen voor het barpersoneel en zal aansluiting worden gezocht bij de bestaande StopApp, waarop meldingen van straatintimidatie kunnen worden gemeld. Ook biedt de deze week gestarte landelijke campagne ‘Ben je oké?’ van de Rutgers Stichting ondersteuning aan zowel het publiek als de horecagelegenheden. Bovendien worden er sinds begin dit jaar vrouwelijke horecastewards ingezet en zijn de eerste stappen gezet om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te definiëren, is gekeken naar handelingen die men ook als dusdanig ervaart. Denk hierbij aan seksueel beledigend toegeroepen worden, in het nauw gedreven worden, om seks te worden gevraagd en ongewenst aangeraakt te worden. Deze gedragingen leiden vooral tot irritatie, boosheid en een ongemakkelijk gevoel. Een kwart van de respondenten zoekt andere mensen op wanneer zij hiermee te maken krijgen en slechts een heel klein deel maakt hier melding van bij barpersoneel, beveiliging, horecastewards of politie. 6 op de 10 vrouwen en 1 op de 3 mannen passen hun eigen gedrag aan om het grensoverschrijdende gedrag te voorkomen. Zo worden oogcontact en groepen gemeden en wordt soms gedaan alsof men aan het bellen is met iemand anders wanneer men naar huis gaat.

Middelengebruik en de relatief lage sociale controle op straat verhogen het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, met name ná het uitgaan. Door (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, vervagen de grenzen van de slachtoffers en bestaat de kans dat zij zich alleen en met verminderde zelfcontrole op straat begeven.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, lm.vanbale@rotterdam.nl