Direct naar de content

Uitbreiding noodsteun culturele instellingen

Culturele instellingen hebben het door de voortdurende lockdown zwaar. De gemeente Rotterdam wil culturele organisaties zoveel mogelijk behouden. Daarom wordt de noodsteun verder uitgebreid naar amateurverenigingen die subsidie van de gemeente krijgen en privaat gefinancierde culturele organisaties zoals poppodia, filmtheaters, culturele festivals of kunstgaleries. De noodsteun geldt voorlopig tot en met april en kan tot en met 14 april worden aangevraagd.

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): “We willen in onze stad straks weer maximaal kunnen genieten van kunst, cultuur en erfgoed. Of dat nu een bezoek aan een museum, podium of galerie is. Daarom helpen we organisaties die in zwaar weer zitten. Dat breiden we nu verder uit. Met deze nieuwe ronde noodsteun komen we ook amateurverenigingen en privaat gefinancierde culturele instellingen tegemoet.”

Van essentieel belang
De noodsteunregeling voor privaat gefinancierde culturele organisaties richt zich onder meer op poppodia, filmtheaters, culturele festivals of kunstgaleries. De steun is bedoeld als laatste steun in de rug; ondernemingen moeten alle andere (rijks)steunmaatregelen al hebben aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor noodsteun heeft de gemeente bepaalde voorwaarden opgesteld, waarmee privaat gefinancierde culturele organisaties kunnen aantonen dat ze van essentieel belang zijn voor de Rotterdamse culturele sector.

Aanvragen via rotterdam.nl
Organisaties die in aanmerking komen voor het noodfonds kunnen vanaf donderdag 18 maart tot en met 14 april een aanvraag indienen via https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-noodfonds/.

Rijksbijdrage
De noodsteun voor de komende periode komt uit de Rijksbijdrage voor cultuur die eind 2020 is uitgekeerd aan gemeenten. Voor Rotterdam gaat het om een bijdrage van 12,3 miljoen euro. Daarvan is nu 6 miljoen beschikbaar voor de verschillende noodsteunregelingen aan culturele organisaties. Voor de besteding van de resterende € 6,3 miljoen doet het college bij de behandeling van de Voorjaarsnota een voorstel. Dat wordt mede gebaseerd op een advies van de Denktank New Deal Cultuur. Naar verwachting is het advies eind maart gereed.

Derde ronde noodsteun
Met de noodsteun kunnen organisaties hun bedrijfsvoering in stand houden, zoals de betaling van lopende kosten voor personeel of huisvesting. Sinds halverwege 2020 biedt het college al noodsteun voor cultuurplaninstellingen en culturele organisaties met een structurele subsidierelatie. Ook in deze derde ronde is er noodsteun voor die organisaties. Verder is er voor cultuurplaninstellingen coulance rondom prestatieafspraken en kunnen huurders van gemeentelijk vastgoed huurcoulance en in sommige gevallen gedeeltelijke huurkwijtschelding krijgen.

Rotterdam. Sterker Door.
De noodsteun vanuit de gemeente komt voort uit ‘Rotterdam. Sterker Door.’, de grootstedelijke aanpak die stad, haven en regio erbovenop helpt en ervoor zorgt dat Rotterdam sterker uit de crisis komt. Het is een aanpak geïnitieerd door de gemeente die voor en met de stad wordt ingevuld.