Direct naar de content

Twee nieuwe BIZ-gebieden van start

Ondernemers Charloisse Poort en West-Kruiskade gaan zelf extra investeren in eigen gebied

Er zijn twee nieuwe gebieden aangewezen in de stad waar ondernemers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen collectief te investeren in hun gebied: het bedrijventerrein Charloisse Poort en het winkelgebied West-Kruiskade. Per 7 april jl. is voor deze gebieden namelijk de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht.

Wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) was vanmiddag aanwezig bij de presentatie van het jaarverslag Alliantie West-Kruiskade. Hij sprak met de ondernemers over de ontwikkelingen in dit gebied en de mogelijkheden van de BIZ regeling: “Dankzij de Bedrijven Investeringszone wordt er – bovenop de reguliere investeringen van de gemeente Rotterdam – extra geïnvesteerd door ondernemers en eigenaren zelf. Hierdoor is de betrokkenheid groot en dat is cruciaal voor het slagen van een succesvol winkelgebied of bedrijventerrein.“

Plannen voor West-Kruiskade
Ondernemers en eigenaren op de West-ruiskade hebben een sterke economische ontwikkeling voor ogen. Die willen zij realiseren met een representatieve en veilige winkelstraat met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten. Profilering van de winkelstraat, versterking van het ondernemersklimaat en sociale veiligheid zijn daarbij ook belangrijk. De ondernemers zetten bijvoorbeeld ook in op graffitibestrijding, betere verlichting in hoofd- en zijstraten en zakkenrollerpreventie.

Plannen voor Charloisse Poort
Ook voor Charloisse Poort is een economische ontwikkeling van essentieel belang. De ondernemers en eigenaren streven naar sterk ondernemerscollectief om de veiligheid, kwaliteit, uitstraling, bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein te behouden en te verbeteren. Zij willen dit bereiken door in te zetten op onder andere collectieve surveillance, integrale handhavingacties en aanpak zwerfvuil.

Bedrijven Investeringszone
Met de regeling Bedrijven Investeringszone worden ondernemers en vastgoedeigenaren verplicht een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen gebied. Deze extra bijdrage is geregeld via een belastingheffing. Het verschil tussen een inning via een Bedrijven Investeringszone en een ‘normale’ inning via een winkeliersvereniging is dat ondernemers en eigenaren verplicht zijn om mee te betalen. Zo kunnen investeringen worden gedaan op het gebied van schoon, heel en veilig, marketing en evenementen of projecten gericht op bereikbaarheid. Ondernemers bepalen zelf of dit instrument toegepast wordt. Een meerderheid van de ondernemers uit de gebieden Charloisse Poort en West-Kruiskade hebben hiermee ingestemd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.