Direct naar de content

Twee extra strooiauto’s en snel reageren op klachten bewoners

Klaar voor gladheidsbestrijding winter 2015/2016

De voorbereidingen op het winterseizoen zijn in volle gang. Met twee extra strooiwagens en 360 medewerkers houdt de gemeente Rotterdam wegen zo goed mogelijk vrij van gladheid. Voor komende winter zijn meer medewerkers opgeleid voor de winterdienst. Er is meer aandacht voor fietsroutes en voetgangersgebieden en klachten van bewoners over gladheid worden snel opgepakt. Binnenkort wordt de vernieuwde zoutloods in gebruik genomen zodat de winterploegen sneller kunnen uitrukken. Rotterdammers kunnen gratis strooizout halen en leveren zo zelf een bijdrage aan de bestrijding van gladheid.

Gladheid bestrijden
Bij gladheid door opvriezen, sneeuw en ijzel zorgen strooiwagens en sneeuwschuivers ervoor dat de doorgaande routes begaanbaar blijven. De grote strooiwagens worden bediend door de vuilnismannen. Omdat tijdens gladheid ook het vuilnis moet worden opgehaald, zijn meer medewerkers opgeleid om in de winterdienst mee te draaien.

Fietsroutes en voetgangersgebieden
Dit winterseizoen is er meer aandacht voor fietsroutes en voetgangersgebieden. Op de fietspaden Oldegaarde en Boszoom zijn sensoren aangebracht. Zo is snel duidelijk wanneer er op de fietspaden gladheid ontstaat. Bij sneeuwval wordt ook extra ingezet op het begaanbaar houden van drukke voetpaden rond openbare voorzieningen en bus- en tramhaltes. Bij bejaardenhuizen en winkelcentra wordt handmatig gestrooid.

Bij meldingen over gladheid van bewoners wordt zo snel mogelijk actie ondernomen. Aan Rotterdammers vragen wij hun steentje bij te dragen door hun eigen stoep schoon te vegen en te strooien. Het gratis strooizout is vanaf 2 november op veertien locaties in Rotterdam op te halen. Scholen en MKB ontvangen van de gemeente in november een zak met strooizout.

Meer informatie is te vinden op: www.rotterdam.nl/gladheid


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl