Direct naar de content

Tussenstap in ontwerpproces Museum Boijmans Van Beuningen

Het college van Rotterdam neemt een tussenstap in het ontwerpproces voor de renovatie van het gebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen. Dit heeft zij in samenspraak met Museum Boijmans Van Beuningen en Mecanoo besloten. Reden hiervoor is een tussentijdse doorrekening van het Voorlopig Ontwerp. Deze valt veel duurder uit dan het door de gemeenteraad in 2021 vastgestelde projectbudget.

Ook zijn er (pre) adviezen gevraagd aan de museumdirectie, de commissie voor Welstand en Monumenten, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en een externe klankbordgroep die daarin aandacht vragen voor het rijksmonument en de entree. De betrokken partijen constateren dat een pas op de plaats nodig is voor de complexe opgave van de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. De komende periode onderzoeken partijen gezamenlijk op welke manier en op welke onderdelen het ontwerp kan worden aangepast.

Tussentijdse ramingen overstijgen projectbudget
Om niet later in het proces verrast te worden met een overschrijding van de kosten van de renovatie is er in november 2022 op verzoek van het college en eerder dan gebruikelijk aan twee externe bureaus gevraagd een bouwkostenraming te maken op basis van het Voorlopig Ontwerp. Normaal gesproken wordt alleen het definitieve ontwerp doorgerekend.
De twee ramingen overstijgen het door de gemeenteraad vastgestelde projectbudget van 223 miljoen euro met 35 tot 70 miljoen euro. Een belangrijk deel van de kostenraming komt voort uit het restaureren en renoveren van het oudste deel van het gebouw, het rijksmonument Van der Steur, en de realisatie van een nieuw te bouwen logistiek centrum achter het gebouw onder een belvedère in het Museumpark.

(Pre) adviezen klankbordgroep, Welstand en Rijksdienst
Naast de doorrekening van het Voorlopig Ontwerp is er ook (pre) advies gevraagd aan de externe klankbordgroep, de commissie voor Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De oordelen variëren van enthousiast tot nog niet positief. Dit gaat vooral over de entreezone aan de Museumparkstraat die het museum meer zal openen naar de stad en het grote publiek. Ook is er kritiek over de aantasting van de monumentale waarden zonder dat daar voordelen voor het rijksmonument tegenover lijken te staan.

Hoe verder?
Gemeente, museumdirectie en architect zijn goed met elkaar in gesprek en bekijken op welke wijze en op welke onderdelen er bijgestuurd gaat worden. De gemeenteraad wordt voor het zomerreces geïnformeerd over de bevindingen en conclusies van deze gesprekken.
Om niet onnodig tijd te verliezen en om verdere achteruitgang van de staat van onderhoud van het pand te beperken, gaat in de tussentijd de noodzakelijke voorbereidingen gewoon door.

Op dit moment is nog niet duidelijk óf en zo ja, welke vertraging het onderbreken van het ontwerpproces met zich mee brengt en wat de daarmee samenhangende financiële gevolgen zijn. Gezamenlijk zetten gemeente, museumdirectie en architect zich in voor een gedragen proces en een gedragen ontwerp voor Museum Boijmans Van Beuningen. Een ontwerp dat recht doet aan de monumentale status van het museum, haar unieke internationale collectie en de betekenis van het museum voor Rotterdammers en de stad.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Museum Boijmans Van Beuningen (Ina Klaassen, algemeen directeur), Mecanoo (Francine Houben, directeur/architect) en Gemeente Rotterdam (Maarten Struijvenberg, wethouder)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Maarten Struijvenberg, 06-38719229 of m.groeneveld2@rotterdam.nl