Direct naar de content

TU Delft studenten bedenken innovaties voor zwerfvuil

Op woensdag 2 september bedenken 200 studenten van de TU Delft oplossingen om zwerfvuil op straat te verminderen. De gemeente Rotterdam is dit jaar gastheer voor de jaarlijkse Design for Interaction Day waar studenten binnen een dag oplossingen ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken. Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte) gaf het startschot: ‘Ik daag de studenten uit om innovatieve oplossingen te bedenken voor onze praktische vraagstukken. Zij zullen andere invalshoeken kiezen en ik hoop op mooie nieuwe ideeën voor een schone stad.’

In groepen gaan de studenten aan de slag met zeven opgaven die grotendeels te maken hebben met zwerfvuil. Ze krijgen bijvoorbeeld de vraag om iets te bedenken dat bewoners stimuleert naar een volgende container te lopen in plaats van hun zakken naast de volle of verstopte container te plaatsen. Of ideeën om het eenden voeren te ontmoedigen omdat de dieren er ziek van worden en het voer ongedierte aantrekt. Ook het fenomeen gooien van peuken, kauwgum en voedsel op straat vraagt om oplossingen. De studenten gaan observeren bij containers en zwerfvuilhotspots om vervolgens een oplossing te ontwerpen en testen. Dat kan een tastbaar product, dienst of interventie zijn. Een jury bepaalt de beste drie ontwerpen en kijkt onder andere of de oplossing aansluit bij het probleem en het vernieuwend en toepasbaar is. De gemeente Rotterdam gaat de winnende ideeën verder onderzoeken.

De studenten volgen de masteropleiding Design for Interaction aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Het vakgebied richt zich op het ontwerp van mens-productinteracties met aandacht voor de fysieke, culturele, technologische en maatschappelijke context daarvan. De nadruk ligt op de manier waarop mensen producten ervaren, begrijpen en gebruiken. Op de jaarlijkse Design for Interaction Day doen ze iets terug voor de maatschappij en leren ze van de praktijk.

Dagelijks heeft Rotterdam te maken met de ongemakken van zwerfvuil op straat, afval naast de containers, etensresten op straat, kauwgum en peuken op straat. Het is een van de grootste ergernissen van Rotterdammers. De gemeente is dit jaar gestart met het Rotterdamse offensief tegen zwerfvuil Schoon genoeg! om de stad schoner te krijgen. Het offensief bestaat uit onder andere extra schoonmaakteams, opruimdagen, hogere boetes en meer handhaving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl